Anmälan till Pythagoras Quest

Pythagoras Quest är en lagtävling i matematik med syfte att främja svenska ungdomars utveckling av matematiska färdigheter och logiskt tänkande. Alla skolor kan delta i en kvaltävling. Därefter sker distriktsfinaler på 16 platser i Sverige. Segrande lag i distriktstävlingarna går till riksfinalen i Malmö. Mer info finns nedan samt på tävlingens hemsida.

Anmäler din klass gör du på följande länk.

Kvaltävling
Individuella kvalificeringsprov (1 timme utan miniräknare) genomförs ute på respektive högstadieskola vid ett tillfälle under vecka 4. Alla elever kan vara med i denna kvaltävling. Prov samt rättningsmall skickas ut till de deltagande skolornas ansvariga matematiklärare senast onsdag i vecka 3. Provet består av flervalsfrågor som gör rättningen enklare. Skolans lag består av de tre bästa elevernas resultat (och eventuellt de tre följande).

Distriktsfinal och Riksfinal 2016
Efter genomfört kvalificeringsprov sker rättning på respektive högstadieskola. Resultatet lämnas in via ett särskilt webbformulär senast vecka 4. Arrangören samlar in resultat centralt och kallar sedan distriktsansvariga till distriktsfinal.

Distriktsfinalen 2016 äger rum onsdagen den 9:e mars på arrangerande gymnasieskola/skola.

Riksfinalen 2016 äger rum den 27:e maj på Malmö Borgarskola, Malmö.