Att lägga upp ett lokalt fortbildningsarbete

Här kan ni ta del av en rapport som beskriver ett lokalt fortbildningsarbete med syfte att fördjupa lärares kunskaper kring teorier om matematisk begåvning, och att leda lärarna i att vetenskapligt utforska sin egen praktik gällande att identifiera och stödja matematiskt begåvade elever. I arbetet användes ett australienska utvecklingspaket, GERRIC, för lärare. Läs mer i rapporten En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik.