Alla inlägg av Linda Mattsson

Avhandling som tar upp undervisning för särskilt matematikbegåvade elever

Vill du veta vad den samlade internationella forskningen säger om undervisning för särskilt matematikbegåvade elever? Då ska du bege dig till Stockholms universitet fredagen den 10 november och höra Attila Szabo försvara sin avhandling ”Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils”. Läs också gärna avhandlingen här.

Internationellt erkänd forskare föreläser om ”Höga prestationer – talang och begåvning eller träning och motivation?”

Är alla Nobelpristagare genier? Eller är träning och motivation viktigare än talang och begåvning?

K Anders Ericsson är professor i psykologi vid Florida State University och världsledande i forskningen om att bli riktigt bra på någonting. Han har under flera decennier studerat de människor som sticker ut inom sina respektive områden – musiker, pedagoger, säljare, idrottare, läkare och andra. Han har studerat deras psykologi, fysiologi och neuroanatomi. Och funnit deras gemensamma nämnare. Träning är nyckeln till framgång. Men inte vilken träning som helst. Att bara göra samma sak om och om gör ingen till expert.

Ericssons forskning har fått stort genomslag och har populariserats under namnet ”10 000-timmars-regeln” – ett begrepp som faktiskt är missvisande. Mängden räcker inte, träningen bör också vara målmedveten och handledd.

Möt K Anders Ericsson som berättar om sin forskning i Stockholm 8 november. Obs! Fri entré.

Läs mer här.

 

Gymnasieelev? Var med och lös aktuella problemställningar i industrin!

Den första november arrangerar Karlstad univeristet en dag (MIMM-dagen) där, gymnasieelever inbjuds att tillsammans med studenter, doktorander och annan universitetspersonal lösa två aktuella problem från två industrinföretag. Deltagarna kommer att delas in i olika grupper bestående av seniora forskare, doktorander, studenter och gymnasieelever. Tillsammans arbetar ni fram olika idéer om hur de två problemen skulle kunna hanteras eller lösas. Visst låter det spännande! Notera att arbetet sker på engelska. Sista anmälningsdagen är 20:e oktober.  Läs mer om dagen och anmälan här.

 

 

Sonja Kovalevskydagarna – anmälan senast 29 september

Välkommen till Sonja Kovalevsky-dagarna, 9-11 november, 2017 i Karlstad!

Dags för anmälan till Kleindagarna i januari 2018

Nu är det dags för dig som är gymnasielärare att anmäla dig till den mycket uppskattade matematikfortbildningen Kleindagarna.  Under tre dagar – 12-14 januari – på Institut Mittag Leffler på Djursholm får du ta del av inspirationsföreläsningar, delta i diskussioner om matematik och skapa engagerande matematiklektioner för dina elever.  Under dagarna får du även möjlighet att njuta av den historiska miljön samt vara med på en guidad rundvandring på IML och en underbar föreläsning om det unika biblioteket. Självklart får du även bläddra själv i dyrgriparna. Visst låter det lockande! Klart du vill vara med? Anmäl dig här. Sista anmälningsdagen är 15 oktober.

Särskild begåvning i Didaktorn

Hur upptäcker man särbegåvade elever? Och vad gör man när man väl gjort det? Mona Liljedahl är gymnasielärare och specialpedagog och jobbar med fokus på särbegåvningar. Här ger hon konkreta exempel på hur man som lärare kan identifiera och arbeta med elever som har en särskild begåvning. Hon är frustrerad över att det finns så lite kunskap om och anpassning till den elevgruppen. ”Har du IQ 150 är det svårt, ja omöjligt, att lära sig något i den normala skolan”, säger hon. Det finns ungefär lika många elever som har rätt att gå i särskolan som det finns elever som räknas som särbegåvade.
Hör mer om detta på lärarpodden Didaktorn.

Nordisk talangkonferens – anmälan omgående

Den 24-25 augusti äger konferensen ”Talentsymposium 2017 – Talent i alle genre” rum på Sorö i Danmark.  Detta är den fjärde nordiska talangkonferensen och som alltid finns det talare från olika länder och med vitt skilda perspektiv. Det är ett spännande program. Så varför inte ta bron till våra bröder och systrar i Danmark?! Sista anmälningsdagen är tisdagen den 20:e juni.

Intressanta nyutgivna böcker

Det har nyligen släppts tre svenska böcker som tillsammans kan vara särskilt intressanta för dig som vill öka din kunskap om särskild begåvning och hur du som pedagog kan stimulera särskilt begåvade elever. Författarna har på olika sätt arbetat med särskilt begåvade elever och alla tre var med och skrev Skolverkets stödmaterial för att främja grund- och gymnasieskolors utveckling av stöd till särskilt begåvade elever. För läsaren kan det kanske vara intressant att veta att bland författarna finns minst en förälder till ett särskilt begåvat barn, minst en extremt begåvad individ och minst en forskare inom särskild begåvning. Gissningsvis präglas deras olika verk även av dessa utgångspunkter.

Böckerna vi talar om är:

Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever. Pedagogens utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

Petersson, H. (2017). Undersökande matematik. Differentierad problemlösning. Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, E. (2017). Elever med särskild begåvning. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Skolinspektionen – Många elever vill utvecklas längre och snabbare kunskapsmässigt

Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen, skriver följande på Skolinspektionens nyhetssida:

”När vi gått igenom ett antal kvalitetsgranskningar har vi sett att arbetet med att ge tillräcklig stimulans många gånger varit otillräckligt. En vanlig förklaring är att lärare säger att de inte hinner. Det är svårt att individanpassa undervisningen och det är då enklare att lägga undervisningen på en medelnivå för alla. Detta kan innebära att elever som kan och vill gå vidare, inte får tillfälle att utforska och fördjupa sig i ett ämne. I den engelska inspektionen, där jag nyligen varit på besök, finns också detta ämne på agendan – man talar där om ”missed opportunities” för elever.

En vanlig fråga vi på Skolinspektionen får är om problemet med att kunna ge utmaningar i undervisningen för elever som kommit långt, också kan ha påverkat svenska elevers sammantagna kunskapsresultat. Här har vi inget svar. Vad som har påverkat kunskapsresultaten är en mycket komplex fråga och något som Skolverket och forskarsamhället jobbar med. Generellt vill jag dock peka på möjligheten att använda Skolinspektionens iakttagelser för forskning och analys. Själva lyfter vi fram utmaningar i undervisningen av flera skäl. Det är för det första en rättighet för eleverna, men i inspektionens uppdrag ligger också att uppmärksamma och peka på faktorer som kan bidra till förbättrade kunskapsresultat…”

Läs mer här.