Alla inlägg av Linda Mattsson

Antagningen till Junior Academy öppen!

Nu är antagningen till vetenskapsprogrammet Junior Academy öppen. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och New York Academy of Sciences (NYAS) driver tillsammans projektet Junior Academy, som ger ungdomar en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap och teknik. Svenska ungdomar samarbetar med andra unga från hela världen för att lösa globala samhällsutmaningar.

Junior Academy erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid klura på innovativa lösningar till olika utmaningar och problem. Utmaningarna kan exempelvis vara att minska vattenförbrukningen i städer, utveckla nya former av förnybar energi eller miljövänliga byggnader. Junior Academy erbjuder ett internationellt nätverk som skapar ett fantastiskt utbyte mellan engagerade elever och vetenskapsmän.

Läs mer här. 

Vi hoppas att många av våra talangfulla tjejer och killar tar och får chansen att ansöka om medverkan. Sprid infon i alla dina kanaler.

 

Så lever jag – SVT skildrar livet för ett särskilt matematikbegåvat barn

Onsdagen den 13 april, kl. 18.45,  visar SVT barn ett avsnitt ur serien ”Så lever jag”. I onsdagens avsnitt får vi möta Malcom som är särskilt begåvad.  I sin vardag får han bland annat stöd av mentorer från Intize och i det sammanhanget får han möjlighet att träffa likasinnade.

Från programmets hemsida kan vi läsa:

”Malcom är särskilt begåvad. Han är sju år och går i tredje klass, men har matematik och svenska tillsammans med sexorna. Ibland vill andra barn sätta honom på prov med supersvåra mattetal och det tycker Malcom är kul. Det allra värsta är när skolan känns för lätt.”

Ta gärna del av detta fina porträtt av hur det kan vara att vara särskilt begåvad.

Nytt Poddavsnitt ute nu! Lyssna till ett samtal om Fortbildning för lärare i grundskolan respektive om Hur man kan införa ökade utmaningar i matematik på gymnasieskolan med Elisabet Mellroth

Nu finns äntligen ett nytt rykande hett poddavsnitt ute.  I avsnitt 6 berättar Elisabet Mellroth om såväl en fortbildning för lärare i grundskolan som hur man kan införa ökade matematikutmaningar i gymnasieskolan. Läs mer om avsnittet och vår gäst här och lyssna till vårt samtal (och alla andra spännande samtal) här.

“Global Principles for Professional Learning in Gifted Education” – från The World Council for Gifted and Talented Children

Den världsomspännande organisationen ”The World Council for Gifted and Talented Children” (WCGTC) har nyligen givit ut ett dokument som ämnar att guida beslutstagare på nationell, regional och lokal nivå i sitt arbete för att utveckla undervisning för särskilt begåvade elever. På hemsidan kan man läsa:

The World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) has released a new document, “Global Principles for Professional Learning in Gifted Education,” filled with guidance for decision-makers at the local, regional, state/provincial, and national levels. The ten principles outlined provide clear guidance on professional learning that needs to occur to ensure children and young people’s talents and potential are developed to the highest levels.

This document is intended as a tool to create positive change on behalf of gifted students locally, regionally, and globally. The principles can serve to urge educational leaders and policymakers to invest in professional learning to benefit gifted education. Policymakers should adopt policies that mandate the inclusion of gifted education in teacher education programs at national, regional, and local levels.

Ta del av hela dokumentet här och ta del av   en poster med sammanfattning av punkterna här.

Tjänst om 50-100% utlyses – Intize mentorskap i matematik för särskilt begåvade barn har fått utökat stöd från Allmänna Arvsfonden!

Den ideella föreningen Intize bedriver sedan hösten 2020 med stöd av Allmänna Arvsfonden ett mentorskap i matematik på distans som vänder sig till särskilt begåvade barn i glesbygd.  Intize har för närvarande drygt 30 mentorer som tillsammans träffar över hundra barn varje vecka.

Nu har föreningen fått ett utökat stöd om 1 295 233 kronor för fortsatt utveckling av projektet. Detta för att fler barn ska kunna få möjlighet att träffa likasinnade och utmanas i matematik!

Bland annat letar föreningen just nu efter ytterligare en person som vill jobba 50-100 % för att utveckla mentorskapet. Är du eller någon du känner intresserad av att jobba med att skapa sammanhang för särskilt begåvade barn? Tag då kontakt med Intize. Läs mer här.

11 och 12 jan NRICH Live for teachers – problemlös med andra likasinnade lärare via Zoom

Tisdagen den 11 januari och onsdagen den 12 januari har du möjlighet att testa på problemlösning med andra likasinnade via NRICH. Kika in hemsidan och anmäl dig direkt, för vem kan motstå följande:

Join Liz, Claire and Charlie online for a chance to work on problems from their latest features. We will consider the valuable mathematical thinking that the problems might prompt in your classroom and how they can be embedded into your everyday practice. We hope this event will inspire you to encourage your students to send us their solutions to some of our ’live’ problems.

This is a great opportunity to work collaboratively with other like-minded teachers on some rich mathematical tasks, and to reflect on the implications for your practice. We will draw out the opportunities that NRICH problems offer for developing students’ fluency, reasoning and problem solving capabilities.”

 

 

Fritt online-seminarium med några av Nordens främsta forskare inom ”Gifted education” – 7 december

Boka in förmiddagen den 7 december 9.30-12.30 för då har du möjlighet att online fritt delta i ett seminarium med några av nordens främsta forskare inom området ”gifted edcuation” –

  • Professor Ella Maria Cosmovici Idsøe, Universitetet i Oslo, Norge
  • Professor Kirsi Tirri, Universitetet i Helsingfors, Finland
  • Professor Meyvant Porofsson, Islands universitet & Dr Lilja Kristinsdóttir, UC SYD, Danmark

På denna flyer hittar du mer information och här finner du länken till seminariet.

Varmt välkomna!

Mattetalanger i NCM:s seminarieserie 2 december

Torsdagen den 2 december klockan 16-17.30 håller vi på Mattetalanger en liten presentation i NCM:s seminarieserie. Det går att följa passet online. Nedan finner du vad vi kommer att beröra och anmälan hittar du här.

När du anmäler dig skickas samtidigt en bekräftelse till den epostadress du angivit. Bekräftelsen innehåller en zoomlänk som du använder för att komma in på seminariet. Om du inte får bekräftelsemejlet inom någon minut och det inte har hamnat i din skräppost vänligen kontakta rose-marie.wikstrom@ncm.gu.se.

Varmt välkomna!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

”Sedan 2014 har vi på uppdrag av NCM haft ansvar för projektet Mattetalanger, ett uppdrag som vi ser som både viktigt och hedrande. Inom projektet driver vi en webbsida, en artikelserie, en podd och erbjuder olika former av aktiviteter för såväl skolpersonal och elever som föräldrar. Via olika kontaktytor med lärare, föräldrar, rektorer, elevhälsa och andra agerar vi även som bollplank och rådgivare inom området särskild begåvning med fokus på matematik. Allt vi gör i Mattetalangers regi syftar till att skapa bättre förutsättningar för särskilt begåvadelever i den svenska skolan.

I denna presentation tar vi med er med från starten av Mattetalanger fram till idag och lyfter speciella händelser och aktiviteter som agerat milstolpar genom åren. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på aktuella insatser där Mattepodden utgör en central del. Avslutningsvis ger vi också tid för frågor och diskussion.

Presentatörer

Linda Mattsson och Eva Pettersson är disputerade i matematik med didaktisk inriktning och driver, på uppdrag av NCM, Mattetalanger. De är koordinatorer och medförfattare till Skolverkets stödmaterial Elever med särskild begåvning samt författare till ett antal böcker och bokkapitel och erfarna föreläsare inom området särskild begåvning.
De arbetar idag båda vid Blekinge Tekniska Högskola, Linda som lektor i matematik där undervisningen inom matematisk problemlösning står i centrum och Eva som prorektor med fokus på utbildnings- och kvalitetsfrågor.”

 

Utbildningsmoduler för lärare med intresse för elever med hög lärandepotential

På uppdrag av Utdanningsdirektoratet i Norge fick Realfagsløyper år 2017 uppdraget att utveckla Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Under projektets gång togs bland annat utbildningspaktetet Elever med stort læringspotensial fram. Detta paket bygger likt matematiklyftet på kollegialt och praktiknära lärande som bygger på att man tar del av ett antal moduler. Materialet är fritt tillgängligt. Varför inte ta ett kik?