Alla inlägg av Linda Mattsson

Att arbeta med särskilt begåvade elever (Skolverkets stödmaterial)

Äntligen har stödmaterialet, ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”, för grund- och gymnasieskolans arbete med särskilt begåvade elever publicerats.  Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör.

Den andra delen ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.

 

 

 

Mattekollo

Den 3:e-13:e augusti har elever i åk 6-7 möjlighet att delta i ett Mattekollo på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Elever från hela Sverige är välkomna att delta i detta dagläger! Mattekollo riktar sig till elever som  vill lära sig mer matte än den som ingår i skolan, på ett djupare plan och dessutom tillsammans med andra! Lägret varierar utmanande matematiklektioner, matematiklekar med sociala aktiviteter och självständigt arbete. Sista dagen för inlämning av det skriftiga anmälningsprovet är 2:a juni. Läs mer här.