AVSNITT 5 Fördjupningsgrupper i matematik – SAMTAL MED Cecilia Eriksson

I det femte avsnittet går vi mer praktiknära och samtalar om vilka möjligheter som finns att arbeta med fördjupningsgrupper, i skolan regi och nära integrerat med ordinarie skolverksamhet, för att stimulera och utmana högpresterande och särskilt begåvade matematikelever. Vi har nöjet att diskutera detta med Cecilia Eriksson, speciallärare i matematik i årskurs 4–6 samt forskarstuderande vid Stockholmsuniversitet inom naturvetenskapens didaktik. Samtalet tar utgångspunkt i en artikel publicerad i Nämnaren 2016 ”Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan” och det utvecklingsarbete som Cecilia varit involverad i sedan dess.

 

1.15 här börjar det

5.20 vad Cecilia jobbar med just nu (bland annat; kartlägga elever, stödja lärare i utformning av undervisning)

6.30 Fördjupningsgruppers olika organisatoriska upplägg, fyra exempel

10.40 Cecilia berättar om deras upplägg av fördjupningsgrupper

13.30 Varför starta fördjupningsgrupper?

18.30 Rektors och lednings involvering i start och genomförande av fördjupningsgrupper

19.30 frivilligt att vara med i grupperna, kontinuitet och elevers deltagande

21.15 råd till andra som vill starta fördjupningsgrupper.

22.40 kortare paus

23.00 beskrivning av en vanlig dag i en fördjupningsgrupp

27.00 Elevers reaktion på att jobba med ett fåtal uppgifter

31.15 våga välja tillräckligt svåra problem

32.50 att få tid och gräva ner sig i elevernas olika lösningar och alla sätt att arbeta är välkomna

39.10 om jag som lärare får utarmande matematiska problem från eleverna

41.30 grupper med elever från olika årskurser

42.30 Studieteknik

46.00 ta en paus, klippa lite

 

 

0 Cecilias roll som speciallärare i lärarlaget och mot enskilda elever
3.40 vikten av ämneskunskaper i rollen som speciallärare.
6.30 speciallärares kunskaper om särskild begåvning.
10.00 sammanhang och inspiration mellan ordinarie undervisning och fördjupningsgrupper
11.50 lite tveksamheter, möjlighet att klippa bort lite från Cecilias fundering fram till Lindas fråga igen. Inte nödvändigt
15.00 välja bort uppgifter
16.30 Skapa och underhålla kompetens om och arbete med särskild begåvning
18.45 tveksamhet, upprepning av frågan, möjligt att klippa lite men inte nödvändigt.
21.50 Fråga som Cecilia inte vill svara på, klippa bort efter frågan
24.30 här kommer svaret
24.57 lite längre paus som är bra för musik
25.10 fyra rekommenderade steg, inventera möjligheter och utmaningar med personal och elever, utbilda personal, samordna inom huvudmannens område, följa upp och utvärdera.
Krävs samspel i lärarlag, ledning och elever för att få allt att fungera. Inget enmansjobb, farligt med eldsjälar som inte har uppbackning. Elevhälsan också viktig.
27.50 ständiga förbättringar, denna fråga tas om igen vid 32.30, allt härifrån till 32.30 bör därför klippas bort
32.30 här kommer frågan på nytt

diskuteras delar av skolverkets rapport Elever som snabbare når kunskapskraven samt kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket bedömt kan komma att behövas för att stödja och stärka skolors arbete med elever i grund- och gymnasieskolan som har lätt att nå kunskapskraven.  I detta avsnitt delar undervisningsrådet Åsa Sjöwall varmt med sig av sin kompetens och sina erfarenheter.

 

Åsa är sedan 2017 anställd på Skolverket och har tidigare jobbat som gymnasielärare i svenska och historia i nästan 20 år. Åsa är även utbildad specialpedagog och har varit med och utvecklat materialet DATE – ett lärmaterial om hur vi kan tillgängliggöra våra lärmiljöer för alla elever.

 

Här bjuder Åsa på en liten mattekluring.

Mattetalanger