Kategoriarkiv: Aktuellt

Historiska perspektiv på matematik – fritt tillgänglig

Flera särskilt matematikbegåvade elever fascineras av frågor om matematik och matematisk filosofi. Att få ta del av andras tankar kring dessa områden kan skapa grogrund för många spännande diskussioner.

Det är därmed med glädje vi kan informera om att ni i detta avseende kan ta avstamp i  Anders Tengstrands betraktelser ”Historiska perspektiv på matematik”. På ett ödmjukt sätt bär författaren med oss på sin resa genom matematikhistorien. Ta gärna del av detta gedigna verk av en matematiker som tillägnat matematik- och matematikundervisningen stora delar av sitt liv.

På sidan finns även en artikel om matematik och räkning.

Presentationer från den Nordiska talangkonferensen nu tillgängliga

I augusti 2019 stod Sverige och BTH för första gången värd för det Nordiska talangnätverkets konferens där deltagarna mötte föreläsare, från såväl Sverige som våra grannländer, med mångåriga erfarenheter av arbete med särskilt begåvade barn och elever.

Konferensens tema var Framtidens skola för särskilt begåvade elever, en skola där kunskap om särskild begåvning samt anpassning av undervisningsstöd till särskilt begåvade elever är en naturlig del av all skolverksamhet.

På Mattetalangers sida för den Nordiska talangkonferensen finner ni presentationerna från konferensen.

Övningar och presentationer från det nordiska talanglägret nu fritt tillgängliga

I augusti 2019 stod Sverige och BTH för första gången värd för det Nordiska talangnätverkets talangläger. Då möttes 22 elever mellan 14 och 18 år från olika nordiska länder för att tillsammans med forskare utmanas inom artificiell intelligens och matematik. Programmering i Python stod i fokus.

Nu finns allt material som ungdomarna jobbade med fritt tillgängligt här på Mattetalangers sida om det Nordiska talanglägret.

I den svenska skolan ska ingen elev hållas tillbaka

För att högpresterande och särskilt begåvade elever ska få bättre möjligheter att nå längre i sitt lärande har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på hur skolors arbete med elever som har lätt att nå kunskapskraven kan stärkas och stödjas. I uppdraget ingår också att föreslå hur framtida spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan ska utformas.

Läs mer på regeringskansliets hemsida.

Att vara 2e i den svenska skolan

Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

Skolverket har nu publicerat sin senaste utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar. Följande rader finns att läsa i sammanfattningen

”Det är tydligt att det uppstår synergieffekter när elever och lärare med ett gemensamt intresse sammanförs. Det kan inte ersättas av att enstaka elever i en vanlig klass får några mer avancerade uppgifter.”

Ta del av hela rapporten här.

Nordiskt talangläger inom Artificiell Intelligens

För första gången står Sverige värd för det Nordiska talangnätverkets talangläger. Den 14-16 augusti möts elever mellan 15 och 18 år från olika nordiska länder på BTH för att tillsammans med forskare utmanas inom artificiell intelligens.

Har du någon gång känt att det är som om datorn visste vilka prylar du vill köpa vilka filmer du vill se eller när du behöver den där belöningen i datorspelet? Är du också nyfiken på hur algoritmerna och tänket bakom detta ”fenomen” fungerar? Då ska du självklart komma på detta läger där vi såväl teoretiskt som laborativt arbetar med klassificering inom AI, vilket innebär att hitta mönster i stora datamängder.

Visst låter det spännande! Sista anmälningsdagen är 1 juni. Läs mer om konferensen här.

Nordisk Talangkonferens nu i Sverige

Den 15-16 augusti äger den nordiska talangkonferensen Framtidens skola för särskilt begåvade elever rum vid Blekinge Tekniska Högskola. Konferensen är den femte i ordningen och den första i Sverige.

Konferensen riktar sig till skolledare, lärare, personal inom elevhälsa, stödteam och andra grupper av pedagogisk och stödjande personal som arbetar för att alla elever ska ha en trygg, positiv och lärorik studietid.

Föreläsarna kommer från våra nordiska länder och alla har en specialkompetens inom området särskild begåvning.

Sista anmälningsdag är 1 juni. Anmälan samt mer information om konferensen finner du här.

Varmt välkomna!

 

Skolinspektionen riktar kritik och föreläggande mot skola för bristande stimulans till särskilt begåvad elev

I ett färskt beslut från Skolinspektionen  konstateras att en skola i Stockholms län inte har uppfyllt skollagens krav på att ge eleven stöd, ledning och stimulans att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Anmälan beskriver hur detta har lett till stora svårigheter i elevens skolsituation. Läs mer på Riksförbundet för särskild begåvnings blogg.

Lärare? – Vi vill ha dina åsikter och ta del av dina erfarenheter!

Mattetalanger, NCM, kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill besvara den bifogade enkäten. Svaren från enkäten kommer att behandlas anonymt.

Vi hoppas att du vill medverka i detta utvecklingsarbete genom att besvara enkäten senast söndag 24 februari 2019.

Vänliga hälsningar!

Peter Nyström, NCM       Ingrid Olsson       Bodil Lövgren,  SMaL