Kategoriarkiv: Aktuellt

Att arbeta med särskilt begåvade elever (Skolverkets stödmaterial)

Äntligen har stödmaterialet, ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”, för grund- och gymnasieskolans arbete med särskilt begåvade elever publicerats.  Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör.

Den andra delen ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.

 

 

 

Fristående kurs ”Stöd och utveckling av matematisk förmåga”

Vårterminen närmar sig och det är nu dags att söka fristående kurser vid högskolor och universitet. Vid Linnéuniversitetet erbjuds distanskursen ”Stöd och utveckling av matematisk förmåga” 1MD372 där syftet är att ge insikter i hur man i en sammanhållen klass kan arbeta med elever med särskild förmåga och fallenhet för matematik. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper i matematik. Kursen riktar sig till lärare som undervisar inom förskola, grundskola och gymnasium. För mer information och anmälan se Linnéuniversitetets hemsida.

 

Mattekollo

Den 3:e-13:e augusti har elever i åk 6-7 möjlighet att delta i ett Mattekollo på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Elever från hela Sverige är välkomna att delta i detta dagläger! Mattekollo riktar sig till elever som  vill lära sig mer matte än den som ingår i skolan, på ett djupare plan och dessutom tillsammans med andra! Lägret varierar utmanande matematiklektioner, matematiklekar med sociala aktiviteter och självständigt arbete. Sista dagen för inlämning av det skriftiga anmälningsprovet är 2:a juni. Läs mer här.

WCGTC World Conference och Nordisk Talangkonferens

Till sommaren bjuder Danmark på två konferenser med inriktning på talangfulla inivider. Den 10-14 augusti kan ni besöka WCGTC World Conference i Odense och den 14-15 augusti kan ni delta i den Nordiska Talangkonferensen i Sorö. Det går att delta enstaka dagar på världskonferensen. Torsdagen den 13:e augusti har världskonferensen en didaktisk inriktning. Den nordiska konferensen genomsyras av att förbättra skolpraktiken för talangfulla elever. Det innebär att det på tre dagar går att ta del av flera praktiknära teman genom att besöka två olika konferenser.