Kategoriarkiv: Okategoriserade

Uppsalas matematiska cirkel för gymnasielever, start januari 2019

Går du på gymnasiet och fascineras av matematik? Då är du välkommen till Uppsalas matematiska cirkel vid Uppsala universitet. Under 14 pass fördelade över vårterminen får du möjlighet att utmana dig i geometriska konstruktioner på avancerad nivå. Föreläsningar växlas med problemlösningspass.

Passen äger rum måndagar 17.30-19.30 på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Första träffen är den 14:e januari 2019. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer på Uppsala universitets hemsida.

Forskningskonferens om matematisk kreativitet och begåvning, 22-24 augusti i Hamburg

Den 22-24 augusti äger forskningskonferensen  ”the 11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG)” rum i Hamburg.  Årets tema är  “Including the Highly Gifted and Creative Students – Current Ideas and Future Directions”.

Temat har ytterligare beskrivits enligt nedan och borde vara högaktuellt för undervisning i den svenska skolan.

Positions and discussions about the importance of creativity and giftedness depend on the requirements of societies in the respective historical situations. Today the relevance of an education in mathematics as part of STEM disciplines is highly accepted. We need creative problem solvers; we need people with high mathematical potential for working on actual and future questions.

The implementation in practice of the claim to an inclusive school brings high demands. Special attention must be paid to the fact that students with high mathematical potential should be recognized and promoted in line with their needs. Students should have ample opportunity to develop their creativity.

Läs mer på konferensens hemsida.

 

Uppsala kommun och universitet satsar på elever med särskild begåvning

– Alla Uppsalas elever ska utmanas i sitt lärande. Barn med särskild begåvning hamnar tyvärr ofta i skymundan. Vi måste jobba för att både se till så att ingen elev lämnas efter i skolan och att de som behöver extra stora utmaningar får det, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Framtidsklubben GRO startar i slutet av januari och riktar sig till elever i årskurs 4-9 med särskild begåvning, som kan behöva extra stimulans för att klara av skolan på ett bra sätt. GRO tar upp frågor som hållbar teknikutveckling, framtidens matkonsumtion, klimatförändringar, smart användning av naturresurser, demokrati och rättvisa. Totalt 60 elever får chansen att behandla dessa frågor och utvecklas genom olika övningar, diskussioner, workshops, rollspel och interaktiva föreläsningar. Läs mer om satsningen här.

I Uppsala kommun ges även konsultativt stöd i handledning som rör särskilt begåvade elever. Ta del av kommunens initiativ här.

Ny doktorsavhandling inom ”gifted education”

Det är med glädje vi kan meddela att det nu skrivits ännu en doktorsavhandling som berör särskilt begåvade elever i matematik. Den 10 november försvarar Elisabet Mellroth sitt arbete Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom på Karlstads universitet. Redan nu kan du ta del av avhandlingen här.

Skolinspektionens dag 2018 med fokus på elever som vill utvecklas mer

På årets konferens, Skolinspektionens dag 2018, är ett av två fokusområden skolans arbete med alla de elever som vill komma längre i sin utveckling, lära sig mer och utvecklas snabbare.

Under konferensen presenteras resultaten från flera av Skolinspektionens  senaste och pågående granskningar, exempelvis av utmaningar i undervisningen för högpresterande elever, undervisningens organisation där det saknas behöriga lärare och kommunernas styrning av gymnasieskolan. Du får även med dig många goda exempel och framgångsfaktorer som du kan ha till stöd vid självskattning av verksamheten. Läs mer om konferensen här.

Välkommen till Möjligheternas dag 2019!

Möjligheternas dag är tillbaka!

Som elev i någon av årskurserna F-7 är du himla välkommen till Blekinge Tekniska Högskola måndagen den 7:e januari 2019 och en dag fylld av matematikaktiviteter. Denna gång är temat spel- och spelstrategier.

Dagen är kostnadsfri och det ingår lunch. Det är ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. För anmälan och ytterligare information klicka här.

Varmt välkomna!

Mathematics meets Industry Day – en dag för matematikintresserade gymnasieleever

Den 12 december är det återigen dags för Mathematics meets Industry Day vid Karlstads Universitet. Under dagen får matematikintresserade gymnasielever möjlighet att i samarbete med seniora forskare, doktorander och studenter vid Karlstads Universitet arbeta med frågor som rör företags utmaningar vad det gäller såväl forskning som vardagliga aktiviteter. Visst låter det spännande! Sista anmälningsdagen är 30 november. Läs mer om upplägg och anmälan här.

För smart för skolan

Att ha särskilt lätt att lära, och brinna för att lära sig mer. Kan det någonsin vara ett problem? Ja, i skolan riskerar särskilt begåvade bli särdeles ledsna och omotiverade elever – och till och med mobbade för sin snabbtänkthet. Och att vara smartare än snittet innebär inte per automatik lysande skolresultat. Läs mer i en nyligen publicerad artikel i forskning.se