Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skolinspektionen uppmärksammar brist på utmaningar i skolan

Många elever behöver mer utmaningar i skolan

– Vi ser i flera granskningar situationer där elever inte får de utmaningar de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Det kan exempelvis innebära att de inte får stöd att arbeta med uppgifter som har högre svårighetsgrad eller får stimulans att fördjupa sitt lärande, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo och fortsätter:

– Ofta är det elever som följer med i skolan och som just därför riskerar att bli lämnade ensamma i sitt lärande.

Drygt en tredjedel av eleverna i Skolinspektionens skolenkät svarar att de upplever att de får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan. Cirka en fjärdedel tycker att skolarbetet inte alls, eller bara till viss del, stimulerar dem att lära sig mer. För eleverna själva kan detta innebära att de går miste om såväl lärande som förmågor som de behöver för att kunna göra aktiva livsval senare i livet.

Enkäten visar samtidigt att det finns stora skillnader mellan olika skolor. På en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna att de får för lite utmaningar medan eleverna på andra skolor i stort sett är nöjda med de utmaningar de möter i undervisningen.

Forskningen pekar på vikten av att undervisningen låter eleverna få utveckla sina förmågor genom att utmanas med svårare uppgifter och tillåts gå fortare fram. En brist som Skolinspektionen dock kan konstatera i ett antal granskningar är att undervisningen tenderar att läggas på en medelnivå för att passa så många elever som möjligt. Ibland kan det också handla om en vilja från lärarens sida att hålla samman klassen så att undervisningssituationen blir mer hanterbar.

Skolinspektionen besöker ett stort antal skolor i hela landet varje år, för att granska att skolorna följer de lagar och regler som finns. Inspektörerna gör också olika djupare granskningar av kvaliteten olika områden. Under besöken har Skolinspektionen bland annat sett följande exempel på hur skolan inte klarar att utmana de elever som behöver och vill gå fortare fram:

  • De elever som blir fort klara med uppgifterna i ett ämne får vänta in resten av klassen innan de får nya uppgifter och utmaningar. För en hel del elever riskerar detta att leda till att de tappar motivation i undervisningen.
  • De elever som har lättare för sig antas klara sig själva och blir då inte alltid utmanade av läraren med nya frågor eller mer komplexa uppgifter.
  • Läraren har inte tagit reda på tillräckligt mycket om elevens förutsättningar, behov och bakgrund och kan därför inte alltid ge eleven utmaningar på rätt nivå. Då får de också svårt att koppla undervisningen till elevernas egna erfarenheter, vilket gör undervisningen mindre meningsfull för eleverna.
  • Skolor har inte alltid tillgång till metoder eller material för elever som vill och behöver gå fortare fram.
  • Brist på utmaningar kan gå hand i hand med reducering av innehåll i ett ämne. Att söka efter faktakunskaper kan i vissa lägen prioriteras mer i undervisningen än att problematisera och sätta kunskaperna i ett sammanhang.

Läraren måste kunna möta varje elev, från de som behöver mycket stöd till de som har lätt för sig och behöver utmanas med svårare uppgifter för att utveckla sina förmågor. Skolinspektionen ser i olika granskningar flera positiva arbetssätt som också visar att detta är möjligt. Den grupp elever som behöver mer utmaningar har ibland blivit en osynlig grupp som förväntas klara sig själva och som ofta också gör det. Det är dock viktigt att detta inte förstås som en motsättning mellan elevgrupper. Alla elever i varje klassrum har rätt till en undervisning som utvecklar, stimulerar och utmanar. Oavsett vilken nivå man börjar eller slutar på.

– Enligt vår erfarenhet är kvaliteten på undervisningen avgörande för att varje elev ska kunna få den stimulans och de utmaningar de behöver. Här har rektorer och huvudmän ett stort ansvar för att skolan erbjuder en undervisning som upplevs som utvecklande av eleverna – och som också ger dem möjligheter att vidga sitt lärande, säger Helén Ängmo.

Läs hela rapporten ”Tematisk analys. Utmaningar i undervisningen. Många elever behöver mer stimulans och utmaningar.”

Alla har rätt att utmanas i en skola för alla – konferens i Karlstad

Den 19:e augusti har du som lärare, skolledare, förskollärare, fritidspedagog, elevvårdspersonal eller beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor möjlighet att vara med på En dag om särskild begåvning i Karlstad. Under dagen berättar bland annat internationellt kända forskare, en förälder och ett särskilt begåvat barn om sina erfarenheter om särskild begåvning. Dagens budskap är tydligt – alla barn och ungdomar har rätt att utmanas i en skola för alla. Arangörer är Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun, i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Karlstads universitet.

Här finner du länken till inspelningen av föreläsningarna. Du hittar den också under madiasidorna.

 

Nordiskt talangläger för ungdomar 15-17 år

Är du 15-17 år och intresserad av rymden? I så fall är du välkommen till ett nordiskt Science Camp i Vasa, Finland, 21-23 september.

På lägret kommer vi att bygga och skicka upp en sond till stratosfären för att samla data inför särskilda uppdrag. Data kommer sedan att analyseras och vi lär oss att tolka vilka slutsatser vi kan dra.  Visst låter det spännande! För mer info och anmälan läs här.

Nordisk talangkonferens i Vasa 22-23 sep

I september anordnas i Vasa, Finland, en nordisk konferens med temat Differentierad undervisning med fokus på barn med stor inlärningskapacitetVem handlar det om? Vilka behov har de? Hur kan vi möta deras behov i undervisningen? Konferensen riktar sig till pedagoger, skolledare, administratörer, elevvårdspersonal, föräldrar och andra intresserade. För program, anmälan och ytterligare information ta del av konferensflyern.

 

Särskilt begåvade uppmärksammas i media

Särskilt begåvade elever uppmärksammas allt mer i media, exempelvis har Nyhetsmorgon på TV4 och SVT Nyheter Öst haft flera inslag.  Tisdagen den 12:e april hade ”Kropp och själ” på P1 fokus på särskilt begåvade barn och ungdomar och Dagens Nyheter har under slutet av april och början av maj haft en artikelserie om särskild begåvning och de särbegåvades skolsituation. Ni hittar länkar till inslagen på våra mediasidor.

Nyhetsbrev 7, mars 2016

Mot ljusare tider

Solen skiner allt starkare, fåglarna kvittrar allt ivrigare och det känns som att energin flödar till. Varför då inte ta tillfället i akt och anmäla dig själv eller dina elever till utmanande matematikaktiviteter?! Du hittar information om en hel del spännande fortbildningar, tävlingar och kollon på mattetalangers hemsida och vi listar några av aktiviteterna nedan.

Den 10-12 juni samt den 19-21 augusti är det dags för Kleindagarna på Institut Mittag Leffler och vackra Djursholm. Anmälan till dessa otroligt uppskattade fortbildningsdagar för gymnasielärare går ut 1:a april. Allt utom resan är gratis så se till att skicka in din ansökan redan idag.

För de allra yngsta eleverna, åk 1-4, pågår just nu Mattematchen. Här hjälps hela klassen åt att samla poäng. Det delas ut såväl veckopriset som några större finalpriser till de klasser som samlat mest poäng. Denna online-tävling pågår fram till 15:e april. Se till att ta upp jakten på de skolor som redan påbörjat sin poänginsamling.

I vår utlystes en ny mycket välkommen utbildning/tävling i sannolikhet. Det är lotteriinspektionen som i samarbete med Svenska Matematikersamfundet utarbetat ett kursmaterial i sju steg där elever i åk 7-9 utmanas att arbeta med sannolikheter att vinna på spel. I arbetet ingår att eleverna ska presentera moment för andra elever vilket gör att även elever i åk 5-6 kan komma att involveras i arbetet. Sista kurssteget är en tävling där sista inlämningsdagen är 4:e maj.

För gymnasielever finns det möjlighet att delta i en uppsatstävling i matematik. Det är matematiska institutionen på Stockholms universitet som arrangerar denna aktivitet där deltagarna uppmanas att visa fantasifullhet och kreativitet, klarhet i argumentation och redovisning samt skicklighet i utförande. Sista dag för inlämning är 5:e maj.

Vad sägs om mattekollo? Den 2-12 augusti har elever i åk 6-8 möjlighet att dyka ned i spännande matematik- och programmeringsproblem i ett grönskande Karlstad. För att säkerställa att deltagarna är motiverade och kan tillgodogöra sig innehållet på ett meningsfullt sätt kommer alla som ansöker att behöva göra ett antagningsprov. Provet publiceras 15 april och sista inlämningsdagen är 8:e maj. Ledare på kollot är bland annat Valentina Chapovalova, Fredrik Cumlin och Fredrik Löfgren – alla kända från SVT:s genikampen.

I vår avslutas rektorsutbildningen inom matematiklyftet. Det innebär att ca 3000 skolledare nu fått en introduktion till särskilt begåvade matematikelevers studiesituation och specifika utbildningsbehov. Många skolor borde därmed med glädje och förväntan se fram emot ett lokalt uppföljningsarbete inom ämnet. Då kan man med fördel ta hjälp av det studiepaket som Skolverket utarbetat till sitt stödmaterial för arbete för särskilt begåvade elever. Materialet finns fritt tillgängligt på nätet och du hittar dit via mattetalangers hemsida.

Avslutningsvis vill vi slå ett slag för att Nämnaren under 2016 publicerar en artikelserie under temat Mattetalanger. Den första artikeln knyter an till nationella styr- och stöddokument och lyfter frågor om mattetalanger och särskilt begåvade matematikelever ur ett vidare perspektiv. De kommande artiklarna baseras på erfarenheter från skolverksamheter som införlivat en utmanande undervisning för särskilt begåvade elever i sin ordinarie undervisning.

Ovanstående är bara ett litet smakprov på spännande aktiviteter eller material som alla på olika sätt kan bidra till att stödja utvecklingen av våra särskilt matematikbegåvade barn och ungdomar. Det är så himla skönt att kunna säga att vi verkligen är på väg mot ljusare tider.

Med önskan om en riktigt glad och solig påsk

Linda och Eva

 

Artikelserie om Mattetalanger i Nämnaren

Under 2016 kommer Nämnaren att presentera en artikelserie under temat Mattetalanger. Den första artikeln knyter an till nationella styr- och stöddokument och lyfter frågor om mattetalanger och särskilt begåvade matematikelever ur ett vidare perspektiv. De kommande artiklarna baseras på erfarenheter från skolverksamheter som införlivat en utmanande undervisning för särskilt begåvade elever i sin ordinarie undervisning. Läs första artikeln Uppmärksamma särskilt begåvade elever och utmana dig själv