Forskningskonferenser

Det finns konferenser som tar upp aktuell forskning som berör särskilt begåvade elever. En del av dessa konferenser är matematikspecifika, medan andra är mer generellt inriktade mot särskilt begåvade inidivider. I det senare fallet erbjuds ibland ämnesspecifika grupper.

11th International Conference on Mathematical Creativity and giftedness:  Vartannat år anordnar International Group for Mathematical Creativity and Giftedness en ämnesspecifik konferens som fokuserar utveckling av särskild begåvning och kreativitet i matematik. Nästa konferens äger rum i Hamburg 22-24 augusti 2019.

13th International Congress on Mathematical Education (ICME): Var fjärde år anordnas en av världens största konferenser, ICME, inom matematikdidaktik. Sedan flera konferenser tillbaka i tiden har det under denna konferens funnits en särskild grupp som fokuserar särskilt begåvade matematikelever. Rapport från ICME Topic study group 4 i Tyskland den 24-31 juli, 2016.

23st World Conference: Vartannat år anordnar den ideella världsomspännande organisationen The Wold Council for Gifted and Talented Children en internationell konferens för att sprida forskning som främjar utvecklingen av och ökar kunskapen om särskilt begåvade individer.  Nästa konferens går den 24-28 juli, 2019, i Nashville, Tennessee, USA.

NoFa6: Vartannat år anordnas den nordiska ämneskonferensen NoFa.  Vid NOFa5 fanns för första gången i konferensens historia en grupp som fokuserde särskilt begåvade elever.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!