Forskningskonferenser

Det finns konferenser som tar upp aktuell forskning som berör särskilt begåvade elever. En del av dessa konferenser är matematikspecifika, medan andra är mer generellt inriktade mot särskilt begåvade inidivider. I det senare fallet erbjuds ibland ämnesspecifika grupper.

9th International Conference on Mathematical Creativity and giftedness:  Varje år anordnar International Group for Mathematical Creativity and Giftedness en ämnesspecifik konferens som fokuserar utveckling av särskild begåvning och kreativitet i matematik. Nästa konferens hålls den 25-28 juni i Rumänien.

13th International Congress on Mathematical Education (ICME): Var fjärde år anordnas en av världens största konferenser, ICME, inom matematikdidaktik. Sedan flera konferenser tillbaka i tiden har det under denna konferens funnits en särskild grupp som fokuserar särskilt begåvade matematikelever. Rapport från ICME Topic study group 4 i Tyskland den 24-31 juli, 2016.

21st World Conference: Vartannat år anordnar den ideella världsomspännande organisationen The Wold Council for Gifted and Talented Children en internationell konferens för att sprida forskning som främjar utvecklingen av och ökar kunskapen om särskilt begåvade individer.  Nästa konferens går den 10-14 augusti, 2015, i Danmark.

NoFa5: Vartannat år anordnas den nordiska ämneskonferensen NoFa. Den 27-29 maj nästa år går den femte konferensen av stapeln i Finland. För första gången i konferensens historia finns då en grupp som fokuserar särskilt begåvade elever.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!