Forskningskonferenser

Det finns konferenser som tar upp aktuell forskning som berör särskilt begåvade elever. En del av dessa konferenser är matematikspecifika, medan andra är mer generellt inriktade mot särskilt begåvade inidivider. I det senare fallet erbjuds ibland ämnesspecifika grupper.

International Conference on Mathematical Creativity and giftedness: Vartannat år anordnar International Group for Mathematical Creativity and Giftedness en ämnesspecifik konferens som fokuserar utveckling av särskild begåvning och kreativitet i matematik. Senaste konferensen ägde rum i Hamburg 22-24 augusti 2019.

13th International Congress on Mathematical Education (ICME): Var fjärde år anordnas en av världens största konferenser, ICME, inom matematikdidaktik. Sedan flera konferenser tillbaka i tiden har det under denna konferens funnits en särskild grupp som fokuserar särskilt begåvade matematikelever. Rapport från ICME Topic study group 4 i Tyskland den 24-31 juli, 2016. OBS! Den 14:e konferensen skjuts upp till 2021 p.g.a. Coronavirusets utbredning i världen.

24st World Conference: Vartannat år anordnar den ideella världsomspännande organisationen The Wold Council for Gifted and Talented Children en internationell konferens för att sprida forskning som främjar utvecklingen av och ökar kunskapen om särskilt begåvade individer.  Nästa konferens går den 1-5 augusti, 2020, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

 

 

Mattetalanger