Forskningspresentationer

I nedastående lista kan du ta del av vilka frågor eller områden som svensk forskning behandlat. Varje beskrivning följs av en markering som anger om studien riktar sig mot grundskolan (GR) och/eller gymnasiet (GY). Vidare anges vem som står bakom studien och i vissa fall deras beskrivning av sin studie. Samtliga avslutade studier finns listade på sidan ”Litteratur”.

Avslutade och dokumenterade studier

 • (Carlsson, Henrik) Klassrumstudier av hur matematiska förmågor ges möjlighet att utvecklas beroende på undervisningens struktur, lärarens roll och samspelet mellan elever inom en mindre grupp. GY.
 • (Gerholm, Verner) Enkät- och intervjustudie av uppfattningar om olika kvaliteter av motivation bland finalister i Skolornas Matematiktävling. GY.
 • (Gerholm, Verner) Intervjustudie av uppfattningar om hur olika matematiska verksamheter bidragit till matematisk utveckling bland finalister i Skolornas Matematiktävling. GY. Läs vidare
 • (Juter, Kristina & Sriraman, Barath) Problematisering om huruvida högpreseterande är samma sak som att vara begåvad och/eller kreativ i matematik. GY.
 • (Mattsson, Linda) Identifiering av sex områden som behöver vidareutveckas för en hållbar undervisning riktad mot begåvade matematikelever. GR, GY. Läs vidare
 • (Mattsson, Linda) Gymnasielärares karakterisering och identifiering av matematisk begåvning. GY.
 • (Mattsson, Linda) Karakteristik av och demografisk bakgrund hos elever på särskilda matematikprofilutbildningar. GY. Läs vidare
 • (Mattsson, Linda) Vilken typ av matematiskt resonemang, såsom imitativt eller kreativt, som krävs för att kunna lösa problemlösningsuppgifterna på antagningsproven till spetsutbildningarna i matematik. GY.
 • (Pettersson, Eva) Fallstudier som belyser studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. I studien beskrivs vad som karaktäriserar dessa elever med särskilda matematiska förmågor och hur de bemöts i den svenska skolan. GR, GY. Läs vidare
 • (Szabo, Attila) Studier av matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll hos problemlösande högpresterande gymnasieelever. GY.  Läs vidare
 • (Szabo, Attila) Litteraturstudie om vad den samlade internationella forskningen säger om undervisning för särskilt matematikbegåvade elever, GR, GY, samt studier av matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll hos problemlösande högpresterande gymnasieelever. GY. Läs vidare
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!