Historiska perspektiv på matematik – fritt tillgänglig

Flera särskilt matematikbegåvade elever fascineras av frågor om matematik och matematisk filosofi. Att få ta del av andras tankar kring dessa områden kan skapa grogrund för många spännande diskussioner.

Det är därmed med glädje vi kan informera om att ni i detta avseende kan ta avstamp i  Anders Tengstrands betraktelser ”Historiska perspektiv på matematik”. På ett ödmjukt sätt bär författaren med oss på sin resa genom matematikhistorien. Ta gärna del av detta gedigna verk av en matematiker som tillägnat matematik- och matematikundervisningen stora delar av sitt liv.

På sidan finns även en artikel om matematik och räkning.