Hög tid för anmälan till Kängurutävlingen 2018

Tag sista chansen (11:e mars) att anmäla din klass till Kängurutävlingen 2018. Kängurun är en internationell, årligen återkommande matematiktävling som är riktad mot alla elever i grund-och gymnasieskolan, alltså inte enbart mot de talangfulla eleverna. Eleverna tävlar enskilt. Tävlingsuppgifterna följer inte skolans kursplaner i matematik, men är tänkta att stimulera och berika matematikundervisningen. Till många problem finns det utarbetade lektionsförslag som lärare kan följa. Anmäl klassen här.