Intize får stöd med 1,5 miljoner för att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan

Den ideella föreningen Intize får stöd med drygt 1,5 miljoner kronor från Arvsfonden för ett projekt som ska möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan. Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling.

– Vi är så glada att Arvsfonden vill stödja vårt projekt, eftersom vi vet att det kommer att göra stor skillnad för de barn och ungdomar som involveras. Vi vet från vår tidigare verksamhet att efterfrågan är stor för att få en matematikmentor men också för att få träffa andra barn med liknande intressen, säger Linda Ekberg, projektledare.

Målgruppen är särskilt begåvade barn i grundskolan, 7 – 15 år. Det finns ingen definitiv definition av denna grupp. Skolverket uppskattar att cirka 5 procent av alla barn är särskilt begåvade. I projektet kommer det inte vara relevant att klassificera barn som särskilt begåvade. Viktigast är att barn, som lätt når kunskapsmålen i skolan och har ett särskilt intresse för matematiken, blir stimulerade och att deras behov blir mötta. I praktiken innebär detta att alla barn som söker sig till projektet får prova att vara med i en grupp, i den mån det finns plats.

– Detta projekt är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn med särskilda behov. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.