Intresserad av att forska inom särskild begåvning – se hit!

Den nordiska forskarskolan om särskilt begåvade elever har nu startat sin rekrytering och man välkomnar nu ansökningar från intresserade. Kanske är detta precis vad du söker?

Forskarskolans syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Den kommer att pågå under fem år och bygger vidare på ett nordiskt forskningssamarbete och inkluderar en vidare krets av ledande internationell expertis. Nio nya doktorander kommer att få handledning, utbildning och fördjupning i ämnet med tre nya kurser på forskarnivå – begåvning- och lärandeteorier, inkluderande undervisning och differentiering för särskilt begåvade elever i förskola och skola samt psykisk hälsa för elever med särskild begåvning. Läs mer om forskarskolan här.

Ansökningarna till de nio forskarutbildningsplatserna sänds till respektive universitet/högskola. Tag gärna del av de mer detaljerade beskrivningarna som finns länkade nedan eller denna broschyr.

Varmt välkomna med ansökan!