Konferens om särskild begåvning – Stockholm 30 januari 2020

Särskilt begåvade elever i grundskolan är titeln på den konferens som går av stapeln den 30 januari i Stockholm. Nedan framgår delar av programmet och mer går att läsa här.

Ur konferensprogrammet:
  • Hur upptäcka de särskilt begåvade eleverna?
  • Kartläggning av elevens kunskapsnivå för att få en tydlig bild av elevens behov av stimulans och stöd
  • Pedagogisk differentiering för att stimulera och utmana elever med särskild begåvning
  • Bemötande och förhållningssätt till barn med särskild begåvning
  • Kollegial handledning för att säkerställa att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
  • Hur skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och vårdnadshavare till barn med särskild begåvning?
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och särskild begåvning – vilka är de och vad behöver de?