Kontakt

Vi som, på uppdrag av NCM, arbetar med att koordinera och utveckla sidan heter Eva Pettersson och Linda Mattsson. Vi arbetar båda vid Blekinge Tekniska Högskola och har disputerat vid Linnéuniversitetet respektive Göteborgs universitet inom området gifted education (särskilt begåvade elever) i matematik.

Du får gärna kontakta oss om det är någon information du saknar eller om du vill bidra med något till webbsidan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!