Mathematics meets Industry Day – en dag för matematikintresserade gymnasieleever

Den 12 december är det återigen dags för Mathematics meets Industry Day vid Karlstads Universitet. Under dagen får matematikintresserade gymnasielever möjlighet att i samarbete med seniora forskare, doktorander och studenter vid Karlstads Universitet arbeta med frågor som rör företags utmaningar vad det gäller såväl forskning som vardagliga aktiviteter. Visst låter det spännande! Sista anmälningsdagen är 30 november. Läs mer om upplägg och anmälan här.