Mattetalanger i NCM:s seminarieserie 2 december

Torsdagen den 2 december klockan 16-17.30 håller vi på Mattetalanger en liten presentation i NCM:s seminarieserie. Det går att följa passet online. Nedan finner du vad vi kommer att beröra och anmälan hittar du här.

När du anmäler dig skickas samtidigt en bekräftelse till den epostadress du angivit. Bekräftelsen innehåller en zoomlänk som du använder för att komma in på seminariet. Om du inte får bekräftelsemejlet inom någon minut och det inte har hamnat i din skräppost vänligen kontakta rose-marie.wikstrom@ncm.gu.se.

Varmt välkomna!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

”Sedan 2014 har vi på uppdrag av NCM haft ansvar för projektet Mattetalanger, ett uppdrag som vi ser som både viktigt och hedrande. Inom projektet driver vi en webbsida, en artikelserie, en podd och erbjuder olika former av aktiviteter för såväl skolpersonal och elever som föräldrar. Via olika kontaktytor med lärare, föräldrar, rektorer, elevhälsa och andra agerar vi även som bollplank och rådgivare inom området särskild begåvning med fokus på matematik. Allt vi gör i Mattetalangers regi syftar till att skapa bättre förutsättningar för särskilt begåvadelever i den svenska skolan.

I denna presentation tar vi med er med från starten av Mattetalanger fram till idag och lyfter speciella händelser och aktiviteter som agerat milstolpar genom åren. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på aktuella insatser där Mattepodden utgör en central del. Avslutningsvis ger vi också tid för frågor och diskussion.

Presentatörer

Linda Mattsson och Eva Pettersson är disputerade i matematik med didaktisk inriktning och driver, på uppdrag av NCM, Mattetalanger. De är koordinatorer och medförfattare till Skolverkets stödmaterial Elever med särskild begåvning samt författare till ett antal böcker och bokkapitel och erfarna föreläsare inom området särskild begåvning.
De arbetar idag båda vid Blekinge Tekniska Högskola, Linda som lektor i matematik där undervisningen inom matematisk problemlösning står i centrum och Eva som prorektor med fokus på utbildnings- och kvalitetsfrågor.”