Provokationer eller självklarheter? Text om det svenska skolsystemet

Är alla elever begåvade? Kan lärare lära alla elever allt? Dessa och flera andra frågor lyfter Roland Persson upp i en text som tar upp vetenskapliga provokationer för ett ideologiskt skolsystem. Läs hela texten här och fundera över vad din ställning i respektive fråga är, samt vilka argument du bygger ditt ställningstagande på.