Relationellt lärande bäst för högpresterande matteelev – läs om en lärares samlade erfarenheter utifrån en aktionsforskning

Matematiklärare Linda Lie har skrivit en utvecklingsartikel om sina erfarenheter av att försöka anpassa undervisning till högpresterande elever.  Frågeställningen som drev studien var ”Hur ska jag som lärare arbeta med högpresterande elever i matematikundervisningen för att utmana och utveckla deras kunskaper?” Linda beskriver själv för Skolporten att

”- Med tiden insåg jag att den ursprungliga idén om att skapa en modell som skulle passa alla högpresterande elever, inte var hållbar. Istället landade jag i övertygelsen om att det relationella ledarskapet var nödvändigt för en positiv utveckling.”

Linda konstaterar i sammanfattningen av artikeln att ”min studie visar att jag behövde gå från differentiering till individualisering för att kunna utmana min elev. Genom ett relationellt ledarskap kunde jag tillsammans med eleven skapa en individualiserad planering och låta eleven själv leda arbetet medan jag följde och bistod med det stöd han behövde.”

Artikeln Att utmana högpresterande inom matematikundervisningen. En aktionsforskningsstudie på högstadiet är skriven inom Ifous FoU-program Lärares praktik och profession och du kan ta del av den här.