Skolinspektionens dag 2018 med fokus på elever som vill utvecklas mer

På årets konferens, Skolinspektionens dag 2018, är ett av två fokusområden skolans arbete med alla de elever som vill komma längre i sin utveckling, lära sig mer och utvecklas snabbare.

Under konferensen presenteras resultaten från flera av Skolinspektionens  senaste och pågående granskningar, exempelvis av utmaningar i undervisningen för högpresterande elever, undervisningens organisation där det saknas behöriga lärare och kommunernas styrning av gymnasieskolan. Du får även med dig många goda exempel och framgångsfaktorer som du kan ha till stöd vid självskattning av verksamheten. Läs mer om konferensen här.