Skolverkets rapport om Elever som snabbare når kunskapskraven

Nu har Skolverket givit ut rapporten Elever som snabbare når kunskapskraven. Här kan man bland annat läsa

Skolverkets planerade stödjande insatser för acceleration och berikning

Skolverket avser att ta fram utvecklingsinsatser för att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever, oavsett var i landet de bor, möjlighet att både berikas och accelerera i sitt lärande. Insatserna omfattar både stödinsatser till skolchefer och rektorer och kompetensutvecklingsinsatser för lärare och annan personal. Vid beslut om föreslagna författningsändringar behövs även informationsinsatser till skolchefer och rektorer för att göra förändringarna kända och accepterade. Därtill planeras en översyn av Skolverkets befintliga stödinsatser och stödmaterial.

Ta del av hela rapporten här.