Utbildningsmoduler för lärare med intresse för elever med hög lärandepotential

På uppdrag av Utdanningsdirektoratet i Norge fick Realfagsløyper år 2017 uppdraget att utveckla Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Under projektets gång togs bland annat utbildningspaktetet Elever med stort læringspotensial fram. Detta paket bygger likt matematiklyftet på kollegialt och praktiknära lärande som bygger på att man tar del av ett antal moduler. Materialet är fritt tillgängligt. Varför inte ta ett kik?