Utmanande problemlösning för elever i grundskolan – ny artikel i Nämnarens serie Mattetalanger

I det senaste numret av Nämnaren kan vi läsa om ett mångårigt arbete med att skapa rutiner och aktiviteter för att utmanana särskilt matematikbegåvade grundskoleelever och stimulera lärare till att utveckla sitt arbete med särskilt matematikbegåvade elever. Lärarna Bodil Lövgren och Lars-Olov Strömberg ger konkreta exempel på upplägg, innehåll och andra erfarenheter från sitt arbete i Västerås kommun. Låt dig inspireras genom att ta del av hela texten här.