Utmanande undervisning för högpresterande elever

Skolinspektionen har granskat 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program under våren 2018. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar anpassade utmaningar. Speciellt utmärker sig matematikundervisningen. På över 40 procent av de granskade matematiklektionerna får eleverna inte tillräckliga utmaningar.