Skolinspektionen granskar – Utmanande undervisning till högpresterande elever

Skolinspektionen påbörjar inom kort en kvalitetsgranskning av gymnasieskolors arbete med att ge en utmanande undervisning till högpresterande elever. SvD har uppmärksammat denna granskning  om hur högpresterande elever utmanas, stimuleras och stöttas i skolan.