Utveckling av talangcenter vid fyra olika vetenskapscenter i Norge

Utdanningsdirektoraret i Norge har givit fyra vetenskapscenter i Norge uppdraget att utveckla talangcenter. Satsningen som gäller matematik och naturvetenskap påbörjades hösten 2016 och förväntas avslutas 2019. Läs mer här.