Beskrivningar

Det finns mattetalanger i de flesta klassrum runt om i landet. Här kan du ta del av elevers, föräldrars och lärares beskrivningar av hur det kan upplevas att vara eller stödja en mattetalang. Du kan även läsa om några vuxnas erfarenhet av att vara särskilt begåvad.

I dessa beskrivningar kan du ibland även hitta konkreta tips på aktiviteter, programvaror, litteratur eller intresseföreningar som kan utgöra extra stöd, se tex denna förälders berättelse.

Mattetalanger