Nyhetsbrev 18, april 2021

Många bäckar små till nytt vetande om särskild begåvning

Vi är så himla glada att kunna berätta att det i år kommit ut ytterligare två svenska böcker inom området särskild begåvning. En av dessa är Särskild begåvning i praktik och forskning av Caroline Snäckerström Sims m.fl. Boken är en antologi där röster från såväl forskning som praktik kommer till uttryck. I var sitt kapitel lyfter åtta olika författare upp olika aspekter av särskild begåvning. Boken tar bland annat upp begreppet särskild begåvning, identifieringsmetoder samt olika undervisningsanpassningar från förskolan och uppåt. Vidare ges exempel på erfarenheter från olika ämnesprinciper, vilket är mycket välkommet, och från andra länder.

Den andra boken När det enkla ändå blir svårt – särskilt begåvade elever med adhd och autism, av Pia Rehn Bergander, tar upp ett mycket välkommet och för många relativt okänt område. Vi hoppas boken väcker många tankar, på skolor runt om i landet, om hur vi kan bli bättre på att bemöta elever som i många sammanhang benämns ”2E-elever” (2E står för ”twice exceptional”).

Har du elever eller barn som går i högstadiet och som vill få mer utmaningar och fördjupa sig i matematikens värld? Varför då inte göra en anmälan till Intize som under Vetenskapsfestivalen 17-18 april arrangerar mentorsträffar på distans. Fokus kommer att ligga på problemlösning samt hur man kan använda sig av olika matematiska verktyg för att lösa svårare problem. För mer information och anmälan kan du kika in på Mattetalangers hemsida eller klicka här.

Något som vi hoppas gör er glada är att vi i och med detta nyhetsbrev kan hälsa er välkomna till podden Mattetalanger. Tanken är att ni varje månad ska kunna ta del av ett nytt samtal med inspirerande personer. Under fria former diskuteras frågor, utmaningar och möjligheter gällande särskild matematikbegåvning och särskilt matematikbegåvade elevers situation.

Poddens första avsnitt tar avstamp i Skolverkets stödmaterial som kom ut 2015. Inledningsvis presenteras innehållet i all korthet och därefter följer en diskussion om hur vi, Linda och Eva, upplevde utmaningen och glädjen med att tillsammans med många andra engagerade personer arbeta fram manuset och hur vi tänker kring användningen och spridningen av stödmaterialet. Vi samtalar också om andra erfarenheter i relation till ämnet.

I det andra avsnittet lyfter vi en diskussion om hur en kommun kan åstadkomma en väl fungerande storskalig implementering av fortbildnings- och organisationsstrategier som i förlängningen ska komma särskilt begåvade elever till del i undervisningen. I detta avsnitt har vi förmånen att få samtal med Attila Szabo och vi utgår ifrån Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever.

I kommande avsnitt planerar vi att tillsammans med spännande gäster samtala kring bland annat hur man i andra länder jobbar för att utmana och uppmuntra elever som siktar på att prestera högt; hur särskilda fördjupningsgrupper kan organiseras och bedrivas för att uppnå synergieffekter med den ordinarie matematikundervisningen; Skolverkets funderingar kring arbetet med fortbildningsinsatser för att stödja elever som lätt når kunskapskraven; och Skolinspektionens utvärderingar av utmanande undervisning för elever som lätt når kunskapskraven. Alla avsnitt kommer ni att nå via Mattetalangers webbsida.

Ta väl hand om er

Tjingeling

Eva och Linda

 

Mattetalanger