NYHETSBREV 22, AUGUSTI 2023

Tävlingsuppgifter, opposition, tvärvetenskaplighet och utmanande frågor – låt dig inspireras till nya grepp i undervisningen

Det finns alltid en härlig känsla av förväntning och nyfikenhet i luften när ett nytt läsår börjar. Den lustfyllda känslan vill vi i Mattetalanger gärna bidra till att ni behåller långt in på terminen och vi vill därför lyfta exempel på olika grepp att ta sig an undervisningen samt hur denna kan inspireras av utomskolaktiviteter. I detta nyhetsbrev har vi därför samlat tips på hur ni kan lära mer om användning av tävlingsuppgifter och opposition i undervisningen, hur ett projektstyrt tvärvetenskapligt arbete kan motivera och göra det möjligt för särskilt begåvade elever att utveckla sin fulla potential, samt hur till synes enkla justeringar av våra frågor till eleverna kan öppna dörrar till, för oss lärare, oanade rikedomar i elevernas förmågor. Visst låter det spännande! Fram med anteckningsblock och kalender så kör vi!

Den 31 oktober har Mattetalanger återigen glädjen att välkomna vetgiriga elever och lärare till Möjligheternas dag på BTH. Då får särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade elever möjlighet att, tillsammans med sex pedagoger och ett helt gäng matteassistenter, dyka in i matematikens underbara värld. Dagen är kostnadsfri och lunch och fika ingår. Ni hittar mer info om eventet här. Sista anmälningsdagen är 15 oktober, men tidigare års aktiviteter har varit välbesökta så fyll i anmälan så snart ni kan. Vi hälsar såväl nya som gamla deltagare varmt välkomna.

Parallellt med elevaktiviteterna erbjuder Möjligheternas dag en kostnadsfri lärarkonferens om utmanande och inspirerande undervisning i matematik.  Årets fortbildningsdag riktar sig till såväl grundskole- som gymnasielärare och inleds med en presentation om Intize mentorsprogram för särskilt matematikbegåvade elever. Detta mentorsprogram följs av allt fler särskilt begåvade elever och skolpersonal vittnar om vikten av att känna till denna fritidsverksamhet för att få en bättre helhetsbild för hur man i skolan kan stödja elevernas utveckling. Det är därför med stolthet som vi kan berätta att konferensdeltagare, i samband med Intize presenation, i realtid (!!) får den unika möjligheten att följa en online-session där elever tar sig an utmanande uppgifter under ledning av en mentor. OBS! Även föräldrar till barn som deltar i Möjligheternas dags elevaktiviteter är välkomna att delta på detta pass.

Fortbildningsdagen för lärare fokuserar därefter på hur vi som lärare kan använda utmanande matematikuppgifter, såsom Känguruuppgifter, liksom opposition i klassrummet, för att stimulera varje elev att nå sin fulla potential. Under ledning av Svetlana Iantchenko  – prisbelönt matematiklärare från Malmö Borgarskola – respektive Ulrica Dahlberg  – uppskattad och flitigt anlitad föredragshållare och lärare vid NCM – får vi presentationer av framgångsrika undervisningsmetoder och under workshopsliknande former dessutom tillsammans pröva på koncepten. Under arbetspassen görs indelning efter undervisning för tidigare respektive senare årskurser. Sista anmälningsdagen är 15 oktober, men se till att boka en plats på denna fortbildning så snart du kan. Vi har ett begränsat antal platser. Lunch och fika ingår även för lärare. För anmälan och med tiden mer uppdaterad info se hemsidan för Möjligheternas dag 2023.  

För de elever som inte bara gillar utmanande matematikproblem utan även skulle vilja testa på att tävla i matematik finns flera olika matematiktävlingar. Nu i höst kan vi bland annat se fram emot Pythagoras Quest (sista anmälan 29 september) och Högstadiets matematiktävling (sista anmälningsdag 6 november). Se till att anmäla din klass eller enstaka elever för en ny upplevelse. Ni som vill testa på Kängurutävlingen får dock längta till våren. För fler tävlingar se Mattetalangers hemsidor.

Det finns många olika sätt och former för att ge särskilt matematikbegåvade elever än mer utmaning. Ett sätt är att arbeta tvärvetenskapligt. I Norge finns det möjlighet att som elev med stor lärandepotential söka till olika talangcenter där man tre till fyra gånger på ett läsår får jobba med tvärvetenskapliga utmaningar. Fokus ligger på att eleverna ska få utforska teman inom realfag (matematik, naturvetenskap och teknik)  tillsammans med likasinnande och mötas i sann skaparglädje. Träffarna är kostnadsfria och sker under vanliga skoldagar. Elevernas hemskolor ska anpassa så att antagna elever kan delta utan att missa viktiga moment i skolan såsom prov. Men vad sker egentligen vid dessa talangcenter? Vilken funktion för eleverna kan de tänkas fylla? Vilka får söka? Vilka blir antagna? Hur förhåller sig hemskolorna till det som sker på talangcenter? Och vilka insatser görs egentligen för elever med stor lärandepotential i Norge? Detta och mycket mer diskuterar vi i Mattetalangers podd med Safina de Klerk, ledare för Oslo Ventenskapscenter där ett av Norges talangcenter ligger. Avsnittets sida och länken till podden finner du här. Tidigare poddavsnitt finner du här eller i appar där poddar finns.

Inom kort kommer vi att släppa ännu ett poddavsnitt. I det avsnittet samtalar vi med professor Valerie Margrain om särskilt begåvade yngre barn, dvs barn från spädbarnsålder och till ca åtta år. I detta avsnitt lyfts bland annat hur vi enkelt kan formulera frågor som ger alla barn möjlighet att använda sin fulla potential i tolkningen av och i arbetet med att besvara frågan. Nyfiken? Så bra! Varmt välkommen in i Mattetalangers poddvärld och vårt kommande samtal med Valerie.

Med önskningar om en fantastisk start på höstterminen

Linda och Eva

Mattetalanger