Tävlingar

Många elever uppskattar att vara med i matematiktävlingar. Tävlingsuppgifterna har ibland en  annan karraktär än de uppgifter som eleverna vanligtvis jobbar med i skolan.  Att låta sina elever delta på matematiktävlingar kan därför ge läraren ytterligare en möjlighet att få upp ögonen för elever med särskild begåvning i matematik. På tävlingarnas hemsidor finns också mängder av utmanande och i flera fall ovanliga matematikproblem som kan väcka lust till matematik.

OBS! De flesta tävlingarna erbjuds inom skolans regi. I vissa fall är det så att skolor ännu inte visat intresse att delta, men att det där ändå finns någon/några elever som skulle vilja delta i en matematiktävling. Om det gäller deltagande i Kängurutävlingen så ombeds ni kontakta Ulrica Dahlberg (ulrica.dahlberg@ncm.gu.se) så hjälper hon er med att försöka få kontakt med en närliggande skola som erbjuder tävlingen och där eleven kan vara med.

Följande matematikrelaterade tävlingar erbjuds idag:

Högstadiets matematiktävling: Högstadiets matematiktävling går varje år och riktar sig till högstadieelever. Eleverna tävlar enskilt, men man räknar även samman de tre bästa elevresultaten från varje skola. Tävlingsuppgifterna ligger på avancerad nivå.

IT-tävlingen Bebras: ”Databävern” är en internationell, årligen återkommande tävling för såväl grundskol- som gymnasieelever. Eleverna tävlar enskilt. Tävlingsuppgifterna berör programmering, logiskt tänkande och problemlösning.

KTH challenge: KTH Challenge is a programming competition open to university and high school students. You compete individually trying to solve as many problems as possible within four hours. You may write solutions in any of 16 common languages, including C++, Java, and Python. The test server automatically tests your program on a set of inputs, that are secret to you, and accepts your program if it produces the expected output within the allotted time. The problems test your programming skills and your ability to solve algorithmic problems.

Kängurutävlingen: Kängurun är en internationell, årligen återkommande matematiktävling som är riktad mot alla elever i grund-och gymnasieskolan, alltså inte enbart mot de talangfulla eleverna. Eleverna tävlar enskilt. Tävlingsuppgifterna följer inte skolans kursplaner i matematik, men är tänkta att stimulera och berika matematikundervisningen. Till många problem finns det utarbetade lektionsförslag som lärare kan följa. Läs gärna här hur läraren Gustaf Rodhe använder Kärnguruuppgifterna för att utmana talangfulla matematikelever.

Matematikπlen: Matematikπlen är en årligen återkommande lagtävling för gymnasieelever som läser tredje året vid ett naturvetenskapligt eller tekniskt program. Tävlingsuppgifterna har ofta fokus på logiska resonemang. Under tävlingsdagen får eleverna även delta vid föredrag som ger en inblick i matematikens värld. Tävlingen avgjordes senast 2014.

Mattematchen: En ny matematiktävling för årskurs 1-4.  Tävlingen riktar sig till hela klassen och pågår online under tre månaders tid. Hela klassen samlar poäng tillsammans och ju mer aktiva klassen är desto fler poäng får man. Uppgifterna är av enklare natur och riktar sig inte särskilt mot talangfulla metamatikelever.

Programmeringsolympiaden: Programmeringsolympiaden är Sveriges största gymnasietävling i datorbaserad problemlösning. Varje år korar vi Sveriges gymnasiemästare i programmering, och tar ut landslaget till de internationella tävlingarna.

Prata Om Spel: Prata Om Spel är en ny nationell matematiktävling för årskurs 7-9 i sannolikhet. Tävlingen är det sista steget i en sannolikhetskurs som finns fritt tillgänglig på nätet. Genom att arbeta med sannolikhetskursen kan elever uppnå målen i matematik samtidigt som eleverna får lära sig om sannolikhet på ett verklighetsförankrat sätt.  Tävlingen är framtagen av lotteriinspektionen i samarbete med Svenska Matematikersamfundet.

Pythagoras Quest: Pythagoras Quest är en årligen återkommande lagtävling i matematik för högstadieelever. Kvalificeringen sker individuellt, men i finalen tävlar elever från en och samma skola i ett lag och löser uppgifterna tillsammans.

SigmaÅtta: SigmaÅtta är en årligen återkommande matematiktävling för årskurs 8. Alla i klassen samarbetar och löser 8 uppgifter vid två tillfällen under läsåret. Uppgifterna utmanar till reflektion och multipla lösningsmetoder och utmanar på så vis alla i klassen. Det finns möjlighet att gå vidare till en nationell semifinal respektive final. Sverigevinnaren får vara med i den nordiska finalen – Nordic Math Class Competition- NMCC.

Skolornas matematiktävling: Skolornas matematiktävling är ett årligen återkommande evenemang som riktar sig till gymnasielever. Eleverna tävlar enskilt, men i finalen så räknar man även ihop poängen från de bäst placerade eleverna från respektive skola. Tävlingsproblemen ligger på avancerad nivå. För de elever som går till final finns möjligheten att gå en särskild kurs i problemlösningsmatematik. De som placerar sig bäst i finalen få också möjlighet att delta i andra internationella matematiktävlingar såsom den Internationella matematikolympiadenNordiska matematiktävlingen och Baltic Way.

Teknikåttan – en tävling i teknik, naturvetenskap och matematik för årskurs åtta. Teknikåttans tävlingar vänder sig till skolor i hela landet och anordnas av tio svenska lärosäten. Vi vill visa att teknik, matematik och naturvetenskap finns i vår omgivning och kan vara roligt samtidigt som det är viktigt för en hållbar framtid.

Uppsatstävling: Stockholms universitet, matematiska institutionen, arrangerar under vårterminen denna uppsatstävling. Går du på gymnasiet och har skrivit ett projektarbete, gymnasiearbete, eller annan text i matematik? Då har du chansen att vara med i en tävling i bästa matematiska text.

 

 

 

 

 

Mattetalanger