Matematikspecifik populärvetenskaplig litteratur

Artiklar i Nämnaren:

Ahlgren, M. & Andersson, K. (2020). Matematik på lilla kontoret. Nämnaren nr. 2, s. 3-6. Göteborg: NCM.

Barger, R. (2001). Begåvade elever behöver också hjälp. Nämnaren nr. 3, s. 18-23. Göteborg: NCM.

Bruhner, E.-M. (2018). Särbegåvning och högkänslighet. Nämnaren nr. 3, s. 17-23. Göteborg: NCM.

Buijsman, S. (2019). Vad är matematik? Nämnaren nr. 1, s. 35-40. Göteborg: NCM.

Ekberg, L. (2021). Mentorskap på distans – för särskilt begåvade barn i glesbygd. Nämnaren nr. 4, s. 29-31. Göteborg: NCM

Engström, A. (2005). Matematikbegåvningars revansch? Nämnaren nr. 2, s. 19-21. Göteborg: NCM

Engström, A. (2005). Debatt. Nämnaren nr. 3, s. 56-57. Göteborg: NCM.

Eriksson, C. (2016). Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan. Nämnaren nr. 3, s. 49-54 . Göteborg: NCM.

Gerholm, V. (2017). Motivation hos matematiskt begåvade ungdomar. Nämnaren nr. 3, s. 35-42. Göteborg: NCM.

Jeroense, R. (2021). En särbegåvad matematikelev. Nämnaren nr. 14, s. 17-23. Göteborg: NCM.

Lavröd, J. (2018). Kan gymnasieelever bedriva forskning? Nämnaren nr. 1, s. 45-48. Göteborg: NCM.

Lövgren, B. & Strömberg, L-O. (2017). Utmanande problemlösning för elever i grundskolan. Nämnaren nr. 4, s 21-27. Göteborg: NCM.

Mattsson, L. & Vaderlind, P. (2008). Elever med särskilda förmågor. Nämnaren nr.3, s. 22-25. Göteborg: NCM.

Mattsson, L. & Pettersson, E. (2016). Mattetalanger. Uppmärksamma särskilt begåvade elever och utmana dig själv. Nämnaren nr.1, s. 21-25. Göteborg: NCM.

Mellroth, E. (2017). Med rätt att utvecklas i en skola för alla – ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad Nämnaren nr. 1, s. 22-27. Göteborg: NCM.

NCM. (2019). Mattetalanger – att vara särskilt begåvad och att möta särskilt begåvade elevers behov. Göteborg: NCM.

Nilsson, B. (2021). Mitt möte med en särbegåvad elev. Lärartankar. Göteborg: NCM.

Rehn Bergander, P. (2019). Twice exceptional. Att ha särskild begåvning med samtidig funktionsnedsättning. Nämnaren nr. 3, s. 43-49. Göteborg: NCM.

Petersson, H. (2016). Spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet. Nämnaren nr. 2, s. 35-40. Göteborg: NCM.

Pettersson, E. (2012). Elever med särskilda matematiska förmågor. Nämnaren nr. 3, s. 17-22. Göteborg: NCM.

Sjöberg, M. (2016). Mitt extremt begåvade barn. Nämnaren nr. 4, s. 19-31. Göteborg: NCM.

Solman, A-S. & Åkegårdh, T. (2012). Matematikutmaningen – en satsning på duktiga och intresserade elever i åk 9. Nämnaren nr. 2, s. 73-76.

Szabo, A. (2018) Begåvade elever i matematikklassrummet. Nämnaren nr. 2, s. 37-42. Göteborg: NCM.

Tengstrand, A. (2019). Historiska perspektiv på matematik. Fritt tillgänglig nätpublicering.

Wistedt, I. (2005). En förändrad syn på matematikbegåvningar? Nämnaren nr. 3, s. 53-55. Göteborg: NCM

Wistedt, I. & Lagergren R. (2006). Pedagogik för elever med intresse och fallenhet för matematik.  Nämnaren nr. 3, s. 16-21. Göteborg: NCM.

Övrig litteratur:

Lie, L. (2021). Att utmana högpresterande inom matematikundervisningen. En aktionsforskningsstudie på högstadiet. Lära & Leda, nummer 8, Skolportens numrerade artikelserie för undervisning, lärande och ledarskap.

Mattsson, L. (2018). Särskilt matematikbegåvade elever, i O. Helenius & M. Johansson (red.), Att bli lärare i matematik, s. 174-199. Stockholm: Liber AB.

Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren Persson, A., Nätterdal, C., Perman, L., Sköld, S. & Thyberg, A.  (2016). En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik. Karlstad University Studies. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Pettersson, E. & Wistedt, I. (2011). Barn som är bra på matematik. I Nämnaren Tema 8: Matematik ett grundämne. Göteborg: NCM

Pettersson, E. & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor – och hur de kan utvecklas. Lund: Studentlitteratur

Pettersson & Wistedt, I. (2013). Barns matematiske evner – og hvordan de kan utvikles. Oslo, Norge: Cappelen Damm Forlag.

Szabo, A. (2021). Hur tar vi hand om begåvade elever i matematikklassrummet? [How do we take care of gifted pupils in the mathematics classroom?] In C. Snäckerström Sims (Ed.), Särskild begåvning i praktik och forskning (s. 213–234). Lund: Studentlitteratur.

Wistedt, I. (2014). Matematiskt begåvade barn i svensk skola. I L.S. Grönmo, E. Jahr, K. Skogen & I. Wistedt: Matematikktalenter i skolen- hva med dem? Oslo,Norge: Cappelen Damm Akademisk.

Mattetalanger