Avsnitt 3 

Elever som snabbare når kunskapskraven – samtal med Åsa Sjöwall del 1 och del 2

I det tredje avsnittet diskuteras delar av skolverkets rapport Elever som snabbare når kunskapskraven samt kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket bedömt kan komma att behövas för att stödja och stärka skolors arbete med elever i grund- och gymnasieskolan som har lätt att nå kunskapskraven.  I detta avsnitt delar undervisningsrådet Åsa Sjöwall varmt med sig av sin kompetens och sina erfarenheter.

 

Åsa är sedan 2017 anställd på Skolverket och har tidigare jobbat som gymnasielärare i svenska och historia i nästan 20 år. Åsa är även utbildad specialpedagog och har varit med och utvecklat materialet DATE – ett lärmaterial om hur vi kan tillgängliggöra våra lärmiljöer för alla elever.

Här bjuder Åsa på en liten mattekluring.

 

 

Mattetalanger