Avsnitt 4

Erfarenheter från elitskolor i USA – samtal med Charlotta Nord del 1 och del 2

I detta avsnitt får vi ta del av erfarenheter från en mamma, Charlotta Nord, vars fyra barn gått fyra år på elitskolor i Palo Alto i USA. Skolorna som barnen gått på tillhör de högst rankade i Kalifornien, någon till och med bland de främsta i landet. Eleverna på dessa skolor har i de allra flesta fall mycket hög socioekonomisk bakgrund och skolorna har resurser utöver de vanliga. Kanske kan vi ändå lära av och inspireras av dessa elitskolor?

I samtalet lyfts bland annat hur skolorna fokuserade på ”just right” individuell nivå gällande såväl undervisning som läxor; möjligheten att delta i undervisning på olika nivåer genom hela skolsystemet; elevernas möjlighet att röra sig mellan olika nivåer i undervisningen; den höga tron på att alla elever kan om de kämpar hårt; fördelen med lärares kunskaper om nyanländas kursplaner i hemlandet; samarbete med intilliggande universitet (Stanford); lärares höga ämneskompetens; lärares höga status; skolans fokus på att lära ut studieteknik; elevers möjlighet att komplettera – inte bara göra omprov – för att nå ett högre betyg; dubbla uppsättningar av läromedel – en i hemmet och en i skolan; och lärares möjlighet att fokusera på undervisning och släppa andra ärenden till annan personal.

 

Charlotta Nord är i grunden gymnasielärare i franska och svenska. Sedan 2015 arbetar hon på Skolinspektionen.  I denna podd talar hon utifrån ett föräldraperspektiv.

Här finner ni en liten matematikaktivitet som Charlotta rekommenderar.

Mattetalanger