Forskningspresentationer

I nedastående lista kan du ta del av vilka frågor eller områden som svensk forskning behandlat. Varje beskrivning följs av en markering som anger om studien riktar sig mot grundskolan (GR) och/eller gymnasiet (GY). Vidare anges vem som står bakom studien och i vissa fall deras beskrivning av sin studie. Samtliga avslutade studier finns listade på sidan ”Litteratur”.

Avslutade och dokumenterade studier

 • (Brandl, M., & Szabo, A.) Teoretiskt resonemang om kopplingar mellan olika begrepp som har med matematisk begåvning och kreativitet att göra.
 • (Carlsson, Henrik) Klassrumstudier av hur matematiska förmågor ges möjlighet att utvecklas beroende på undervisningens struktur, lärarens roll och samspelet mellan elever inom en mindre grupp. GY.
 • (Gerholm, Verner) Enkät- och intervjustudie av uppfattningar om olika kvaliteter av motivation bland finalister i Skolornas Matematiktävling. GY.
 • (Gerholm, Verner) Intervjustudie av uppfattningar om hur olika matematiska verksamheter bidragit till matematisk utveckling bland finalister i Skolornas Matematiktävling. GY. Läs vidare
 • (Juter, Kristina & Sriraman, Barath) Problematisering om huruvida högpreseterande är samma sak som att vara begåvad och/eller kreativ i matematik. GY.
 • (Mellroth, Elisabet) Lärares syn på att undervisa elever med särskild begåvning i heterogena klassrum, möjligheter och svårigheter. GR. Läs vidare
 • (Mellroth, Elisabet, van Bommel, Jorryt och Liljekvist Yvonne) Lågstadielärares arbete med att utveckla utmanande matematikuppgifter som ska inkludera elever med särskild begåvning i ett lärande. GR. Läs vidare
 • (Mellroth, Elisabet) Jämförelse av samma elevers prestation på Nationella provet (åk 6) och Kängurutävlingen (åk 7). Vilken förmåga utmärker de elever som presterar högt på Kängurutävlingen men inte på det nationella provet. GR. Läs vidare
 • (Mellroth, Elisabet) Att värdera rikt lärande matematikuppgifter ifrån ett elevperspektiv. Uppskattas uppgifterna av alla, även av elever med särskild begåvning? GR. Läs vidare
 • (Mellroth, Elisabet) Vad lärare, i utbildning om att undervisa elever med särskild begåvning, uttrycker som möjligheter och svårigheter kring att inkludera elever med särskild begåvning i ett lärande. Kappan till doktorsavhandlingen. GR. Läs vidare
 • (Mellroth, Elisabet) I texten ges argument för kollegialt lärande som en hållbar metod att utveckla lärtillfällen för elever med särskild begåvning. Läs vidare
 • (Mellroth, E., Bergwall, A., & Nilsson, P. ) Om lärares uppgiftsdesign för differentierad undervisning i matematik, uppgifter som ämnar att ta hänsyn till olika elevers inlärningsbehov. Ett resultat är att motsättningar kan leda lärare till att utveckla undervisningen till exempel gentemot dilemmat att möta svaga och starka elever i samma klassrum. Läs vidare
 • (Mattsson, Linda & Bengmark, Samuel) Identifiering av sex områden som behöver vidareutveckas för en hållbar undervisning riktad mot begåvade matematikelever. GR, GY. Läs vidare
 • (Mattsson, Linda) Gymnasielärares karakterisering och identifiering av matematisk begåvning. GY.
 • (Mattsson, Linda) Karakteristik av och demografisk bakgrund hos elever på särskilda matematikprofilutbildningar. GY. Läs vidare
 • (Mattsson, Linda) Vilken typ av matematiskt resonemang, såsom imitativt eller kreativt, som krävs för att kunna lösa problemlösningsuppgifterna på antagningsproven till spetsutbildningarna i matematik. GY.
 • (Pettersson, Eva) Fallstudier som belyser studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. I studien beskrivs vad som karaktäriserar dessa elever med särskilda matematiska förmågor och hur de bemöts i den svenska skolan. GR, GY. Läs vidare
 • (Szabo, Attila) Studier av matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll hos problemlösande högpresterande gymnasieelever. GY.  Läs vidare
 • (Szabo, Attila) Litteraturstudie om vad den samlade internationella forskningen säger om undervisning för särskilt matematikbegåvade elever, GR, GY, samt studier av matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll hos problemlösande högpresterande gymnasieelever. GY. Läs vidare
 • (Szabo, Attila) Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt.
 • (Vinerean, M., Szabo, A., Fahlgren, M., & Sriraman, B. ) Om lärarstudenter som konstruerar uppgifter för särskilt matematikbegåvade elever. Läs vidare
Mattetalanger