Avsnitt 15 Opponering, minitävlingar och problemlösning – att väcka intresse för matematik genom variation i undervisningen

I Mattetalangers femtonde poddavsnitt samtalar vi med den ödmjuka och entusiasmerande gymnasieläraren Svetlana Iantchenko om hur man kan väcka intresse för matematik genom att variera sin undervisning med bland annat opponering, minitävlingar och problemlösning.  Samtalet berör också i korthet upplägget i två särskilda undervisningsgrupper, en för åk 5-9 och en för gymnasielever, för särskilt begåvade elever.

I samtalet lyfts de viktiga kommunikativa aspekterna av matematiken och att dessa kan öppna dörrar för bättre matematisk förståelse och ge eleverna en möjlighet att bredda sin uppfattning om den matematiska kulturen. I avsnittet diskuteras också konkreta undervisningsfrågor som rör exempelvis omsorgsfull elevgruppering, när och hur ofta respektive moment används under ett läsår, och vad respektive moment bidrar med i utvecklingen av elevers lärande.

Vad det gäller minitävlingar så ger Svetlana för oss ett nytt spännande perspektiv på användningen av dessa i undervisningen. På Malmö Borgarskolan används olika former av matematiktävlingar för att på ett lustfyllt sätt få elever att träna på olika typer av uppgifter – allt ifrån rutinuppgifter till mer klassiska problem. Och det verkar locka de flesta i klassrummet. Svetlana nämner tävlingsformer såsom karusellen och fotbollsmatchen. Med det finns många fler.

Svetlana är doktor i matematik och sedan 12 år tillbaka gymnasielärare vid Malmö Borgarskola. Hon är en mycket uppskattad lärare och erhöll Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris, Ingvar Lindqvistpriset 2015, med motiveringen ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”. I den löpande matematikundervisningen för gymnasieelever varierar Svetlana sin undervisning för att få till ökad kommunikation och reflektion hos eleverna. Detta görs bland annat genom just opponering, minitävlingar och problembaserad undervisning, något som Svetlana  höll en presentation och två mycket uppskattade workshops om på Möjligheternas dag 2023.

Inspirationen till sin undervisning finner Svetlana bland annat från sin egen entusiasmerande och intresseväckande undervisning i Ryssland och litteratur därifrån. För oss som inte läser ryska ges tips på boken Mathematical Circle Diaries, Year 1: Complete Curriculum for Grades 5 to 7 som tar upp 29 utmanande lektioner med detaljerad handledning, diskussioner, problemuppgifter inklusive lösningar, tävlingar och spel.

På Malmö Borgarskola undervisar Svetlana också varje vecka en grupp gymnasieelever som tränar inför Skolornas MatematikTävling (SMT), och hon ansvarar också för en veckolig Matteklubb för åk 5-9. Den senare gruppen undervisas, intressant nog, av engagerade gymnasieelever.   

Exempel på en uppgift som använts på Matteklubben

Alexander påstår att han kan välja 12 heltal helt slumpmässigt men ändå kan garantera att det finns (minst) två tal vars differens är delbar med 11. Har han rätt? Om ja, förklara varför, om nej, ge ett exempel.

Exempel på uppgift som kan användas vid opponering. Uppgiften (nr 2124) är hämtad från Gleerups matematikbok Exponent 2c, av Gustafsson, Gennow och Silborn.

Faktorisera x^6-x^4-x^2+1

Mattetalanger