Avsnitt 6

Fortbildning för lärare i grundskolan respektive Hur man kan införa ökade utmaningar i matematik på gymnasieskolan –  samtal med Elisabet Mellroth

Podden Mattetalangers sjätte avsnitt är ett specialprogram där vi tar upp två olika teman.

I det första delavsnittet berättar Elisabet om en satsning som genomförs i Linköpings kommun, fortbildning av lärare inom grundskolan på temat särskild begåvning. Satsningen utgår från ett politiskt beslut där alla grundskolor ska representeras av minst en lärare i seminarieserien om ”Särskild begåvning i svensk grundskola”.

I det andra delavsnittet beskriver Elisabet hur hon hjälper lärarna på Sundsta- Älvkullegymnasiet att utmana sina matematikintresserade och/eller särskilt matematikbegåvade elever. Vi får exempelvis höra hur elever på estetiska programmet erbjuds undervisning även i Matematik 3b och hur elever på det Naturvetenskapliga respektive Tekniska programmet erbjuds extra fördjupning inom det ordinarie centrala innehållet för programmens matematikkurser.

Elisabet Mellroth har disputerat inom ”gifted education” i pedagogiskt arbete med matematikdidaktisk inriktning. Hon arbetar som lektor vid Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen i Karlstads kommun och är placerad vid Sundsta- Älvkullegymnasiet. Elisabet arbetar som matematiklärare och är affilierad forskare till matematik- och datavetenskap institutionen vid Karlstads universitet där hon bland annat deltar i lärarutbildning. Hon leder fortbildning kring särskild begåvning för lärare, skolor eller kommuner. Hon har även varit gästforskare vid Örebro universitet.

 

Elisabet är också författare till artikeln Med rätt att utvecklas i en skola för alla – ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad i Nämnarens artikelserie Mattetalanger, liksom (med)författare till en mängd forskningspublikationer såsom tex Collaborative Learning as a Sustainable Structure of Teaching Practice for Supporting Mathematically Highly Able Students och Mathematics Teacher Education and Development. Kika på Mattetalangers litteratursidor för ytterligare exempel.

Elisabet är mycket förtjust i utmanande matematiska problem och här delar hon med sig av några uppgifter från Henrik Peterssons bok Undersökande matematik differentierade problem som hon använder för att utmana gymnasieelever vid Sundsta- Älvkullegymnasiet.

 

 

Mattetalanger