Nyhetsbrev 10, december 2016

Extrem begåvning – hot eller tillgång? Vad väljer du?

Snart är ytterligare ett år till ända och vi kan med glädje konstatera att särskild begåvning är ett område som väcker allt större intresse. Sedan i höstas har också Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) börjat uppmärksamma behovet av stöd för utveckling av särskild begåvning. Det är ett oerhört viktigt framsteg för svensk skola. Tveka inte att kontakta SPSM för mer information.

Självklart kommer SPSM att finnas representerade bland deltagarna på Möjligheternas dag den 9:e januari. Då kommer även personal från BUP, kommunförvaltning, specialpedagoger, speciallärare och andra lärare som alla insett att särskilt begåvade unga behöver vår acceptans, uppmärksamhet, uppmuntran och vårt stöd. Förresten, du är väl anmäld?! Om inte så ta chansen att få en av de sista platserna till antingen Matematikbiennetten eller elevaktivitetsdagen. Sista anmälningsdag är framflyttad till den 6:e dec. Det detaljerade programmet hittar du på Mattetalangers hemsida.  

För oss på Mattetalanger är det centralt att särskilt begåvade elever ska få utveckla sin fulla potential för sin egen skull. Det är också i linje med skollagen. Men ett vanligt skäl till varför ett land bör satsa på utveckling av särskilt begåvade individer är för att de ska bli våra framtida ledare. Om vi menar allvar med detta så måste vi också ge de särskilt begåvade utrymme att utvecklas på ett sätt som tillåter dem att utmana rådande normer – inte bara följa de som andra skapat. Särskilt begåvade ser ofta det som andra inte ser och ifrågasätter det som många andra ser som givet. Det gör att de finner lösningar som många har svårt att förstå att uppskatta. Ibland bottnar bristen på erkännande i vår rädsla för förändring eller att vi måste kännas vid våra egna tillkortakommanden. Detta kan ske på nationell/internationell nivå såväl som på klassrumsnivå.

På nationell/internationell nivå kan extremt begåvade individers ifrågasättande av rådande normer och strukturer leda till fantastiskt bra förändringar för många människor på klotet. Men när förändringarna leder till att makthavare förlorar status kan den extremt begåvade betraktas som ett hot som måste elimineras till varje pris. Se gärna den gripande dokumentären The Internet’s Own Boy – The story of Aaron Swartz och tillåt dig fundera över hur världen hade sett ut om fler särskilt begåvade hade fått friare spelrum. 

På lokal nivå eller klassrumsnivå kan till och med en sexårig extremt begåvad elev uppfattas som ett hot. I artikeln Mitt extremt begåvade barn beskriver Malin Sjöberg sitt och sin dotters möte med den svenska skolan. Artikeln beskriver på ett lättillgängligt sätt elevens rättigheter, extrema potential och nödvändigheten av att få en anpassad skolgång. Texten väcker känslor. Det gör stundtals ont att läsa hur lärare vägrar ge den lilla tjejen erkännande för sin extrema begåvning och vi blir både ledsna och arga av att läsa att hon blir kränkt till följd av att hon kan mer än läraren. Men artikeln inger även hopp då den pekar på hur lärare, som vågar bryta begränsande normer, finner vägar till positiv förändring och utveckling. Texten är den fjärde artikeln i nämnarens artikelserie om Mattetalanger och du hittar den på vår hemsida.

Glädjande nog har Tendens i P1 uppmärksammat lärare som på ett framgångsrikt sätt lyckats möta särskilt begåvade matematikelever. Vi får bland annat följa Anna Wedestig, vars ödmjukhet inför eleverna och sitt genuina engagemang för matematik, skapar lärandetillfällen både för sig själv och ungdomarna. Tryggheten hos läraren – i såväl ämneskompetens som i person –  är avgörande. I Tendens lyfts även vikten av att tidigt identifiera och stödja särskilt begåvade elever. Länkar till radioprogrammets två avsnitt som berör särskild begåvning hittar du på Mattetalangers mediasidor. 

Låt oss stanna vid tanken att vi faktiskt kan genomföra normförändringar och att särskilt begåvade elever är friska fläktar som ifrågasätter och utmanar på ett berikande sätt. Vi har då öppnat upp för ett möte med individer vars tankar och idéer suddar ut gränser vi kanske trodde var huggna i sten. Så otroligt spännande! Kanske lite pirrigt, men aldrig hotfullt. Det enda hotet i klassrummet är Jante så se till att slänga ut honom ögonaböj.   

Ha en riktigt mysig advent och en snövit god jul

Önskar Linda och Eva

Mattetalanger