Avsnitt 5

Utmanande undervisning för högpresterande elever- ett samtal med Ulrika Rosengren del 1del 2 och del 3

Femte avsnittet i podden Mattetalanger handlar om utmanande undervisning för högpresterande elever. Vi samtalar med Ulrika Rosengren utredare vid Skolinspektionen och ansvarig för rapporten ”Utmanande undervisning för högpresterande elever – kvalitetsgranskning på gymnasieskolans naturvetenskapliga program” som ligger till grund för samtalet och som Skolinspektionen presenterade i slutet av 2018.

Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning de besökta skolorna ger högpresterande elever en god och utmanande undervisning. Får eleverna tillräckligt med stöd och stimulans för att fortsätta prestera på en hög nivå? I detta ingick att granska i vilken utsträckning som skolans övergripande organisation och arbetssätt gav förutsättningar för en god och utmanande undervisning av högpresterande elever. Granskningen omfattar 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program. Urvalet har innefattat skolor med höga antagningspoäng från grundskolan, skolor med spetsutbildning i matematik och slumpvis utvalda skolor. På varje skola genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med högpresterande elever, lärare, elevhälsa och rektor. Besöken genomfördes under våren 2018.

Ulrika Rosengren arbetar sedan 2015 som utredare vid Skolinspektionen. Innan dess har hon arbetat som lärare inom NO-ämnen på såväl högstadiet som gymnasiet och även som rektor vid såväl kommunal som fristående skola.

Ulrika tipsar om denna kluring från Matilda.

Mattetalanger