Mattetalanger i Nämnaren

 

 

Nedan finner ni de artiklar som Nämnaren publicerat i serien Mattetalanger.

Nämnaren 2016

Nr 1 (Mattsson, L. & Pettersson, E.)

Mattetalanger. Uppmärksamma särskilt begåvade elever och utmana dig själv.

Nr 2 (Petersson, H.)

Spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet

Nr. 3 (Eriksson, C.)

Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan

Nr 4 (Sjöberg, M.)

Mitt extremt begåvade barn

Nämnaren 2017

Nr 1 (Mellroth, E.)

Med rätt att utvecklas i en skola för alla – ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad

Nr 3 (Gerholm, V.)

Motivation hos matematiskt begåvade ungdomar

Nr 4 (Lövgren, B. & Strömberg, L-O.)

Utmanande problemlösning för elever i grundskolan.

Nämnaren 2018

Nr 1 (Lavröd, J.)

Kan gymnasieelever bedriva forskning?

Nr 2 (Szabo, A.)

Begåvade elever i matematikklassrummet.

Nr 3 (Bruhner, E.-M.)

Särbegåvning och högkänslighet.

Nämnaren 2019

Nr 1 (Buijsman, S.)

Vad är matematik?

Nr 3 (Rehn Bergander, P.)

Twice exceptional. Att ha särskild begåvning med samtidig funktionsnedsättning.

Nämnaren 2020

Nr 2 (Ahlgren, M. & Andersson, K.)

Matematik på lilla kontoret.

Nämnaren 2021

Nr 2 (Jeroense, R.)

En särbegåvad matematikelev.

Mattetalanger