Avsnitt 10 Samtal med Pia Rehn – utmaningar med och möjligheter för elever som är 2E

I avsnitt 10 lyfter vi utmaningar med och möjligheter för de särskilt begåvade elever som är twice exceptional (2E), dvs de elever som är särskilt begåvade och samtidigt har en eller flera funktionsnedsättningar.

Samtalet utgår ifrån Pias egen bok ”När det enkla ändå blir svårt: särskilt begåvade elever med adhd och autism”. Pia beskriver inledningsvis vad 2E innebär,  hur kan man upptäcka/missa att en elev med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)är  särskilt begåvad, samt hur kan man upptäcka/missa att en särskilt begåvad elev har en NPF. Därefter går vi in på särskilda utmaningar som följer i spåren av att vara 2E.  Vi kommer in på att det i individer med 2E kan uppstå en konflikt mellan vad man kan förstå och vad man klarar av, utmaningen med de känslostormar som kan uppstå inom en 2E-individ och att möjligheten att hantera dessa kan vara mycket utmanande för individen själv. Därefter diskuterar vi hur man inom skolan kan arbeta för att stödja utvecklingen av 2E-elever. Avslutningsvis delar Pia generös med sig av sina personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med 2E.

Pia Rehn är lärare, lärarutbildare och specialpedagog. Hon har tidigare varit talesperson för frågor gällande särskild begåvning på SPSM och sedan många år jobbat med att lyfta och sprida kunskap om 2E nationellt.

Har du frågor om 2E kan du komma i kontakt med Pia via hennes ”digitala vistitkort”. Du kan också få mer information om området via den facebook-grupp som finns för 2E eller via den speciella Mensa-grupp som finns för 2E. Dessutom finns mycket matnyttigt att finna på hemsidan för NAGC (National Association för Gifted Children) samt på hemsidan för SENG.

 

Mattetalanger