FÖRELÄSNINGAR PÅ MÖJLIGHETERNAS DAG 2023

Dagen inleddes med en presentation av Hedda Nooij, Intize, som talade om Intize framgångsrika mentorskap för särskilt begåvade elever.  Delar av Heddas presentation  – Berikning genom mentorskap – finner du här. Det fantastiska klippet från online-passet med eleverna kan vi i dagsläget inte publicera.

Därefter följde en presentation av Ulrica Dahlberg, gymnasielärare i Lerum och forskare vid NCM. Ulricas pass  – Kängurun – matematikens hopp – fokuserade på hur vi som lärare kan använda utmanande matematikuppgifter för att stimulera varje elev att nå sin fulla potential. Efteråt följde en workshop där deltagarna själva fick jobba med uppgiftsmaterial från Kängurutävlingen.  Ulricas presentation, och annat material från hennes pass, hittar ni här.

Sist ut bland föredragshållarna var Svetlana Iantchenko, prisbelönt gymnasielärare och matematiker, vid Malmö Borgarskola. Svetlanas pass –  Opponering i klassrummet – fokuserade på de viktiga kommunikativa aspekterna av matematiken. Att lära sig att opponera på matematiska presentationer öppnar dörrar för bättre matematisk förståelse och ger eleverna en möjlighet att bredda sin uppfattning om den matematiska kulturen. Detta då eleverna bland annat tillsammans med andra argumentera för sina resonemang  och  lär sig att formulera relevanta frågeställningar till lösningar de inte förstår.  Svetlanas presentation hittar ni här.

Mattetalanger