Avsnitt 1

Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever – med Linda och Eva

Poddens första avsnitt tar avstamp i Skolverkets stödmaterial som kom ut 2015. Inledningsvis presenteras innehållet i all korthet och därefter följer en diskussion om hur vi, Linda och Eva, upplevde utmaningen och glädjen med att tillsammans med många andra engagerade personer arbeta fram manuset och hur vi tänker kring användningen och spridningen av stödmaterialet. Vi samtalar också om andra erfarenheter i relation till ämnet.

Hålltider ca:

0-7 min: Kort presentation av Skolverkets stödmaterial.

7 min, 25 sek : Vad är det första du tänker på när jag säger Skolverkets stödmaterial?

9 min, 25 sek: Samtal om vad som hände innan stödmaterialet kom

13 min, 24 sek: Hur upplevde du arbetet med att ta fram materialet?

17 min, 28 sek: Hur kan materialet användas?

22 min, 15 sek: Exempel på citat i marginalen

24 min, 34 sek: Varför ska vi uppmärksamma dessa elever?

30 min, 45 sek : Hur tror du kunskapsläget inom ämnet är bland skolpersonalen? Tror du att det skett någon förändring sedan materialet kommit ut?

36 min, 12 sek: Organisatorisk och pedagogisk differentiering

42 min, 12 sek: Klassrumsnormer

45 min, 47 sek: Distans och fjärrundervisning

49 min, 10 sek: Exempel på vad som saknas i Skolverkets stödmaterial

Här finner ni det stödmaterial som Skolverket givit ut gällande Särskilt begåvade elever. På samma sida finner ni det studiepaket som lyfts fram i podden.

Mattetalanger