Nyhetsbrev 9, september 2016

Full fart framåt – eller?

Är skolan fylld med ”klassrum” eller ”väntrum”? För drygt en tredjedel av eleverna i grundskolan är det kanske alltmer väntan än förväntan på utmaningar som speglar deras skoltillvaro. Enligt Skolinspektionens enkät är det nämligen just så stor del av eleverna som menar att de får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan. Det är också alarmerande att en fjärdedel av eleverna tycker att skolarbetet inte alls, eller bara delvis, stimulerar dem att lära sig mer. I en nyutgiven rapport beskriver Skolinspektionen situationen för elever som har det lätt i skolan. Där anger de också att de elever som blir fort klara med uppgifterna i ett ämne riskerar att få vänta in resten av klassen innan de får nya uppgifter och utmaningar. Läs hela rapporten ” Tematisk analys. Utmaningar i undervisningen. Många elever behöver mer stimulans och utmaningar.” på Mattetalangers aktuellt – samt litteratursidor.

Men hur svårt kan det vara att skapa en undervisning som stimulerar särskilt begåvade? Var ska man börja? Vem ska göra vad? Antingen kan man låta sig drunkna i frågorna och känna sig maktlös eller så ser man till att agera. I Mattetalangers serie i Nämnaren handlar den senaste artikeln just om ”Att arbeta med elever med särskild begåvning”. Där beskriver Cecilia Eriksson hur Alfaskolan i Solna startade upp en hållbar organisation kring arbetet med särskild fördjupning för elever – från åk F till åk 9. Speciallärarens och utbildningens nyckelroller lyfts upp samt det viktiga samarbetet med övriga lärare på skolan. Läs artikeln på Mattetalangers litteratursidor och låt er inspireras till att starta upp liknande organisationer på era skolor.

Vikten av att varje skola snart bör få igång en organisation kring hur vi ska möta särskilt begåvade elever understryks då man nu redan på förskolenivå börjar uppmärksamma de särskilt begåvade. SKL, som tidigare fokuserat på grundskolan, tar nu även fram en handlingsplan för utveckling av särskilt begåvade förskolebarn. Vikten av att barnen får stöd redan i låga åldrar betonas även i tidskriften Specialpedagogik. Läs mer om SKL:s satsning och ta del av tidskriftsartikeln på Mattetalangers aktuelltsidor.

För många av oss startade höstterminen med konferensen ”En dag om särskild begåvning” – en viktig påminnelse om varför vi måste utmana våra särskilt begåvade individer. Ni som missade konferensen kan ta del av inspelningen därifrån och ni hittar länken på mattetalangers sida för praktiknära konferenser/kompetensutvecklingsinsatser. Vi som är speciellt intresserade av utveckling av särskild begåvning i matematik ser fram emot Mattetalangers biennette- Möjligheternas dag – som kickstartar vårterminen 2017. Gå in på Mattetalangers aktuelltsidor och ta del av presentationen av såväl föreläsare som vad de ska inspirera oss med. Där hittar ni även anmälningsformuläret. Glädjande nog tickar anmälningarna in från olika delar av Sverige och vi hoppas självklart att även du kommer.

För er som är lite nyfikna på forskningen inom ”gifted education” så rekommenderar vi att ni tar en titt på sidan för forskningskonferenser. Där finner ni en sammanställning av bidrag som presenterades under sommarens ICME-konferens i Hamburg. Glädjande nog finns även svenska bidrag med.

Men barnen och ungdomarna? Finns det inget för dem? Självklart gör det så. Först och främst vill vi slå ett slag för Möjligheternas dag – elevaktiviteter som sker parallellt med biennetten i januari. När du anmäler dig själv till biennetten så se till att även anmäla ett par barn och/eller ungdomar som du kan ta med. Här får de möjlighet att jobba med rejäla och roliga utmaningar tillsammans med andra lika intresserade.

Vi vill också påminna att det är dags att anmäla (senast 30:e september) gymnasieelever till Sonja Kovalevskydagarna, att det i november ges en tvådagars förberedelsekurs inför Högstadiets matematiktävling i Uppsala (övernattning möjlig), att Stockholms universitet erbjuder matteklubb varannan vecka under hela hösten och att det inkommit nya förslag på intressanta matematikböcker för elever (ex Math Suck!). Mer om allt detta hittar ni – ja, ni vet vart.

Håll också utkik på våra sidor om matematiktävlingar. Även om ni inte hunnit anmäla er klass så kan ni oftast ta del av problemuppgifterna i efterhand. Näst ut är Skolornas Matematiktävling den 27:e september. Kolla gärna in de problemen.

Om man vill hinna med allt roligt här i livet så kan vi alltså inte bara vänta vänta vänta … Nej, full fart framåt! Det här är livet!

Hälsningar Linda och Eva

Mattetalanger