Matematikuppgifter

På denna sidan samlar vi matematikproblem som används för särskilt begåvade elever. Du hittar fler uppgifter under mattebloggar och litteratur.

I artikeln Uppmärksamma särskilt begåvade elever och utmana dig själv (Nämnaren 1:2016) presenteras denna uppgift gällande hur man kan skriva ett tal med oändlig periodisk decimalutveckling som ett bråktal.

Kims matematik: Syftet med Kims matematik är att inspirera lärare till god undervisning och elever till att vilja lära mer matematik. Ta del av mängder av härligt utmanande uppgifter här.

Med rätt att utmanas – i en skola för alla: Under ledning av Elisabet Mellroth genomfördes 2015-2017 i Karlstads kommun ett skolutvecklingsprojekt för att även inkludera elever med särskild begåvning i lärandet. I denna rapportdel redovisas de uppgifter som kollegiet tillsammans arbetade fram. Här finns även lösnings- och diskussionsmaterial för hur man kan använda uppgifterna i klassrummet.

Problemnet: Henrik Petersson, lektor i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, har skapat ett nätmaterial som är tänkt att vara en resurs för matematikintresserade ungdomar. På sidan finns inte bara matematikproblem utan även filmade genomgångar för eleverna. Ta gärna del av problemlösningskursen som riktar sig till elever i grundskolans senare år.

Utmanande matematikproblem: Arne Söderqvist, pensionerad matematiklärare vid KTH har under ett antal år haft nöjet att följa och inspirera några unga matematikbegåvningar. Här delar han med sig av ett antal utvalda matematikproblem som tillsammans med förklarande texter kan inspirera både lärare och elever.

Mattetalanger