ELEVAKTIVITETER UNDER MÖJLIGHETERNAS DAG 2022

De yngsta elevernas (åk F-3) aktiviteter leddes av Carolina Bergeling, lektor i systemteknik med tidigare erfarenhet av arbete mot särskilt begåvade elever, och Hampus Nilssson, Civilingenjörsstudent vid BTH och engagerad i Intizes arbete för särskilt matematikbegåvade elever.

Nyfiken på vad Carolina och Hampus gjorde under dagen, här finns en sammanställning  Årskurs F-3

Eleverna i mellanåldern (åk 4-6) mötte under dagen Karin Persson, en mellanstadielärare som uppskattas högt för sin inspirerande och  utmanande matematikundervisning. Karin ansvarade för dagen tillsammans med Malin Bernelf, adjunkt i matematik vid BTH, med erfarenhet från tidigare Möjligheternas dag samt arbete med spetsutbildning och särskilda grupper för högstadieelever i matematik.

Här nedan hittar du aktiviteterna för årskurs 4-6.

Övergripande beskrivning av dagen

Stegen           Kluringar      Mynt-uppgift

Bollbyte         Bollbytare        ZerosumZ          Hex      Kryptering

De äldsta eleverna (åk 7-9) utmanades av Stefan Wagner, docent i matematik, och Hanne Månsson, adjunkt i fysik vid BTH. Stefan har tidigare jobbat med särskilt begåvade elever i Tyskland och Hanne har bland annat arbetat inom spetsutbildning i matematik liksom med särskilda matematikgrupper för högstadieelever.

Aktiviteterna som Stefan och Hanne bjöd på finns nedan.

Årskurs 7-9 del 1, Årskurs 7-9 del 2, Årskurs 7-9 del 3 och Årskurs 7-9 grafteori

Mattetalanger