Avsnitt 7

Vad signalerar ditt förhållningssätt i matematik. Ett samtal om matematik och metodik – med Henrik Petersson

För att särskilt matematikbegåvade elever ska få möjlighet att utvecklas i skolan krävs att det görs anpassningar i deras undervisning. Ett vanligt första steg är att vi lärare erbjuder elever mer utmanande uppgifter inom det område eleverna redan arbetar med, alternativt att vi låter dem arbeta i högre årskursers matematikböcker. Men är ”skolmatematiken”, till innehåll och form, det mest lämpliga erbjudandet för dessa elever om målet är att utveckla elevernas matematiska förmågor och få dem att uppleva hur det är att verkligen verka inom området matematik? Vad händer om vi istället för att gå vidare i skolmatematiken, med alla dess vardagliga tillämpningar och ofta rutinmässiga räknande, väljer att stanna upp och låter elever arbeta med och betrakta de matematiska grunder som bygger upp en matematisk teori? Vilken påverkan kan vårt förhållningssätt till de aktiviteter som ingår i matematisk problemlösning ha för elevers nyfikenhet för matematik? Kan det vara så att sättet att arbeta i matematik är väl så viktigt som det matematikområde man jobbar med för att väcka och främja särskilt matematikbegåvade elevers intresse för matematik? Detta och mycket annat tas upp i ett samtal om matematik och metodik med matematiklektorn Henrik Petersson. Avsnittet spelades in i samband med Mattematikbiennalen 2022.

 

Henrik är,  docent i matematik och sedan drygt 10 år tillbaka ansvarig för spetsutbildningen i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. I en artikel i Mattetalangers serie i Nämnaren ger Henrik en inblick i hur han har organiserat sin undervisning för att möta elevers olika behov. Henrik har även skrivit flera uppskattade matematikböcker – Problemlösningens grunder, Undersökande matematik, Avancera I och Avancera II –  som framför allt lämpar sig för undervisning på högstadiet och gymnasiet.  Samtliga böcker genomsyras av problemlösning. Du hittar fullständiga referenser till dessa på Mattetalangers litteratursidor. Henrik har även skapat en nätbaserad kurs för matematikintresserade högstadieelever.  Henrik var även medförfattare till texten om det ämnesdidaktiska  stödet i matematik i Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever.

I avsnittet hänvisar Henrik till en uppgift där eleven uppmanas att visa att en triangels mittpunktsnormaler skär varandra i en punkt. Nedanstående bild visar den uppgift som Henrik diskuterar. Uppgiften är hämtad ur Henriks bok Problemlösningens grunder.

 

Mattetalanger