ELEVAKTIVITETER UNDER MÖJLIGHETERNAS DAG 2023

De yngsta elevernas (åk F-3) aktiviteter leddes av Carolina Bergeling, lektor i systemteknik vid BTH och Mattias Eriksson, lektor i matematik och fysik vid BTH . Såväl Carolina som Mattias har tidigare erfarenheter av arbete med särskilt begåvade elever. De har också själva yngre barn och älskar att hitta på utmaningar och bus med dem.

Om du är nyfiken på vad Carolina och Mattias gjorde så hittar ni några av aktiviteterna här.

Eleverna i mellanåldern (åk 4-6) mötte under dagen Per Gralvik, adjunkt i fysik vid BTH och Malin Bernelf, adjunkt i matematik vid BTH. Per och Malin har under sina tidigare arbetsår på högstadiet/gymnasiet undervisat många särskilt begåvade elever då de exempelvis båda varit ansvariga för spetsutbildningen i matematik i Karlskrona. De har också varit aktiva i andra sammanhang där man erbjudit utmanande matematikundervisning, såsom under pizzamatematik,  tidigare Möjligheternas dag samt i arbete med särskilda grupper för högstadieelever i matematik.

Några av de spel som Malin och Per körde med eleverna hittar ni här  – Inledande uppgifter respektive sänka skepp med twist.

De äldsta eleverna (åk 7-9) utmanades av Johan Richter, docent i matematik vid BTH och Hanne Månsson, adjunkt i fysik vid BTH.  Johan har i sina ungdoms dagar själv deltagit i en matematisk cirkel vid Lunds universitet och liksom Hanne har han arbetat inom spetsutbildning i matematik. Hanne har dessutom tidigare arbetat med matematikgrupper för särskilt begåvade högstadieelever.

Några av Hannes och Johans övningar hittar du här  – triangelgeometri respektive eftermiddagens problemuppgifter.

Mattetalanger