Handlingsplaner och utvecklingsarbeten

Handlingsplaner

Karlskrona kommuns handlingsplan – Handlingsplan barn och elever med särskild begåvning Karlskrona 2022.

Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever (november 2019).

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samarbete med Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala och Umeå tagit fram en handlingsplan (2016) för att stödja kommunerna i arbetet med särbegåvade elever. I handlingsplanen betonas att ansvaret för utvecklingen av stöd till särbegåvade elever bygger på engagemang och kunskaper hos såväl  politiker, förvaltning och rektorer som lärare och elevhälsan.

I detta filmklipp möter vi Sara Penje, skolutvecklare och Manfred Holmelin, rektor  båda från Sollentuna kommun då de berättar om arbetet med att skapa handlingsplanen samt tankarna runt hur handlingsplanen ska användas i deras kommun.

Utvecklingsarbeten

I Uppsala kommun ges konsultativt stöd i handledning som rör särskilt begåvade elever. Ta del av kommunens initiativ här.

Under tre år, med start 2015, drivs i Karlstads kommun ett skolutvecklingsprojekt om elever särskilt begåvade i matematik. I projektet kommer cirka 25 stycken grundskollärare fördjupa sina kunskaper om undervisning av särskilt begåvade elever. Lärarna kommer även arbeta med att utveckla, implementera och utvärdera matematiskt material som utmanar elever särskilt begåvade i matematik. Läs mer.

I Skolportens artikelserie för utvecklingsarbete i skolan finns artikeln ”Särbegåvade tonåringar. Hur identifierar man dem?”. Artikeln beskriver hur man kan genomföra en kvalitativ identifiering av särbegåvade tonåringar. Texten beskriver en fallstudie på MediaGymnasiet, Nacka Strand, och genomfördes 2014.

 

Mattetalanger